Confiscated postcard written by Romanian Old Calendarist nun

Item

Title

Confiscated postcard written by Romanian Old Calendarist nun
Carte poștală confiscată scrisă de o călugăriță vechi calendaristă din România

Description

These images show a postcard sent by an Old Calendarist nun to her family in which she describes how she was arrested and sent to an Orthodox Monastery. The postcard was confiscated and attached to a file that contains many such postcards. They all date from approximately same period of time between 1936 and 1937.
The first image represents the face of the postcard and includes important details about the fate of the nun. She describes to her family how she was arrested, where she was taken and what the conditions at the Monastery were like. Arrested by the Gendarmes on her way to the post office, the nun was taken from Oniceni (Neamț county) to Ciolanu Monastery (Buzău county), where all her things were confiscated. There were 70 nuns there altogether who were put into four rooms. She had to share a room with 20 other nuns.
The second image shows the reverse of the postcard. It offers important information about the regime that the nuns lived under at the Monastery. She asks her parents to write back to her, but carefully, as their letters are first read by someone else implying that she may suffer consequences if the letter contained anything compromising. The image shows how the nun filled the entire postcard writing in order to convey as much information as possible. On the right edge of the back of the postcard she wrote a cramped note asking her family who was still alive in the village. This may have been due to her wish to pray for anyone that was deceased, or it might be a direct hint at the policy of violent repression and arrests that the Old Calendarist church was subjected to on the part of the Gendarmes.
Written in 1937, a short time after a series of so-called Stilist "rebellions" in Besserabia, this postcard is proof of the waves of arrests that followed these events, which sometimes included nuns and Old Calendarist women. When caught by the Gendarmes in the woods, or during Silist agitations, women were arrested and most of the time fined or sent to detention in Orthodox Monasteries. Vărzărești Monastery was one of the main places where Old Calendarist nuns were brought and according to some Old Calendarist literature, they were forced to accept the New Calendar there. The intimate and private lives of the nuns in detention revealed by these postcards contrasts sharply with the way they were portrayed in the press of the time as dangerous and rebels.

These images can be found in the file ANIC, Insp. Gen. al Jand., D 25/1937. Apart from this postcard, it contains many more letters and postcards sent or received by Old Calendarist nuns that were detained at various Orthodox Monasteries.

For related entries see:
Aceste imagini prezintă o carte poștală trimisă familiei sale de o călugăriță vechi calendaristă. În cadrul acesteia călugărița le descrie modul în care a fost arestată și trimisă la o Mănăstire Ortodoxă. Cartea poștală a fost confiscată și atașată unui dosar ce conține multe astfel de cărți poștale ce datează din aproximativ aceeași perioadă de timp, respectiv 1936-1937.
Prima imagine reprezintă fața cărții poștale și include detalii importante despre soarta călugăriței. Ea descrie familiei modul în care a fost arestată, unde a fost dusă și ce condiții erau la mănăstire. Arestată de jandarmi în timp ce se afla în drum spre oficiul poștal, călugărița a fost dusă de la Oniceni (județul Neamț) la Mănăstirea Ciolanu (județul Buzău), unde toate lucrurile sale au fost confiscate. Acolo a găsit 70 de călugărițe ce locuiau în patru camere, fiind nevoită să împartă o cameră cu 20 de alte călugărițe.
Cea de a doua imagine prezintă reversul cărții poștale. Acesta oferă informații importante despre condițiile impuse călugărițelor aflate în detenție. Călugărița le cere părinților să îi răspundă la scrisoare dar cu mare atenție, întrucât corespondența era mai întâi citită de altcineva, făcând referire la faptul că ea ar putea suferi pedepse sau consecințe nefericite dacă scrisoarea conține informații compromițătoare. Imaginea ne arată faptul că întreaga suprafață a cărții poștale a fost umplută de scrisul călugăriței, în încercarea de a transmite cât mai multe informații posibile. Pe marginea din dreapta a cărții poștale aceasta a scrijelit o notiță în care îi întreabă pe părinți cine mai era încă în viață în satul natal. Acest lucru se poate datora faptului că își dorea să se roage pentru aceștia, sau poate fi un indiciu cu privire la represiunea violentă și arestările la care a fost supusă biserica vechi calendaristă de către autorități și Jandarmerie.
Scrisă în 1937, la scurt timp după o serie de așa zise „rebeliuni stiliste” în Basarabia și Moldova, această carte poștală este o dovadă a valurilor de arestări ce au urmat acestor evenimente, arestări care uneori le vizau și pe călugărițele vechi calendariste. Când erau prinse de jandarmi în păduri, sau în timpul confruntărilor, femeile erau arestate și, în cele mai multe cazuri, erau amendate sau trimise în detenție în mănăstiri ortodoxe. Mănăstirea Vărzărești a fost unul dintre locurile în care călugărițele vechi calendariste au fost aduse și, conform literaturii Bisericii Ortodoxe Române de Stil Vechi, au fost obligate să accepte noul calendar. Aspectele intime și private din viețile călugărițelor ce sunt reflectate în aceste cărți poștale vin în contradicție cu modul în care erau prezentate de presa timpului, drept rebele și promiscue.

Aceste imagini se găsesc în ANIC, Insp. Gen. al Jand., D 25/1937. Pe lângă această carte poștală, dosarul mai conține multe alte scrisori și cărți poștale trimise sau primite de călugărițele vechi calendariste care au fost închise în unele mănăstiri ortodoxe.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Nationalism--Romania--History
Monastic and religious life of women
Surveillance
Romania. Siguranța
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Communism--Europe--History--20th century
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Spies
Totalitarianism
Material culture--Religious aspects
Religious groups

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Arhivele Naționale ale României
Inspectoratul General al Jandarmeriei, D 25/1937

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1937

Rights

Copyright for these images belongs to ANIC
Arhivele Naționale ale României

Format

Image/ jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

ANIC, Inspectoratul General al Jandarmeriei, D 25/1937

Coverage

20th Century, Romania

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Confiscated postcard written by Romanian Old Calendarist nun"

Date Created

2018

Extent

Various

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.