Commemoration of the dead by a family in Bessarabia

Item

Title

Commemoration of the dead by a family in Bessarabia
Paștele Blajinilor în Basarabia
Радуница в Бессарабии

Description

The photograph shows a family from Bessarabia in a cemetery of Chilia Nouă celebrating Paștele Blajinilor (in Romanian) or Radonitsa (in Russian), the day when the Orthodox Christian families commemorate their deceased relatives. Almsgiving has a central place in the commemoration of the dead in Orthodox Christian tradition. It is believed that by offering to each other bread, cookies, fruits, tableware items and drinks, the believers redeem the sins of their deceased relatives, and satiate the dead’s thirst and hunger. This is why the grave in the image is covered with various items that were due to be offered as gifts. Celebrated one week after the Orthodox Easter, Paștele Blajinilor or Radonitsa is a day when the entire family are gathered in the cemetery. This family used this occasion to take a picture, a copy of which was later sent to a relative who could not attend the commemoration and who was arrested by the Soviet secret police in 1940. The photograph was confiscated from a woman arrested when trying to flee from USSR to Bessarabia (at that time part of Romania). The photograph was important for the secret police investigation because it depicted cross-border family networks.
The photograph have been attached to the investigation file 595 that is preserved in the archival found R-3401, inventory 1, at the National Archive of the Republic of Moldova. The file contains another 21 family photographs, a birth certificate and a visa issued in 1937 by the Romanian Royal Diplomatic Legacy in Odessa.

For related entries see:


Fotografia conține imaginea unei familii din Basarabia celebrând Paștele Blajinilor, ziua în care familiile creștine ortodoxe îi comemorează pe cei răposați, într-un cimitir din Chilia Nouă. Datul de pomană are un loc central în comemorarea celor morți în tradiția ortodoxă. Conform credințelor, dăruirea unui altuia a pâinii, prăjiturilor, fructelor, a vaselor de bucătărie și a băuturilor, aduce iertare de păcate pentru cei răposați și le satură setea si foamea. Din această cauză, mormântul din imagine este acoperit cu diferite obiecte ce urmau a fi date de pomană. Celebrat cu o săptămână după Paști, Paștele Blajiilor este ziua în care întreaga familie se adună la mormintele celor apropiați. Cu ocazia acestei sărbători, această familie a făcut o fotografie de grup, iar o copia fost transmisă unei rude ce nu s-a putut alătura celebrării și care, în 1940, a fost arestată de poliția secretă Sovietică. Fotografia a fost confiscată de la o femeie ce a încercat să treacă ilegal din URSS în Basarabia (la acea vreme parte a României). Fotografia era importantă pentru investigațiile poliției pentru că aceasta reda conexiunile de familie transfrontaliere ale persoanei arestate.
Fotografia a fost atașată dosarului 595, care este păstrat în fondul R-3401, inventarul 1, al Arhivei Naționale a Republicii Moldova. Dosarul conține alte 21 de fotografii de familie, un certificatul de naștere, și un permis de trecere al frontierei cu România emis de Legația Consulară Română din Odesa în 1937.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Soviet Union
Evidence, criminal
Secret police (secret service)
Evidence photographs
Communism--Soviet Union--History--Sources
Surveillance
Identification photographs
Material culture--Religious aspects
Photograph albums
Almsgiving
Border transgression
Human smuggling

Creator

Dumitru Lisnic

Source

Arhiva Națională a Republicii Moldova, Fond R-3401, Inventar 1, Dosar 595

Publisher

Hidden Galleries ERC project (no.677355)

Date

1940

Rights

Copyright for these images belongs to Arhiva Națională a Republicii Moldova

Format

Image/JPG

Language

RU

Coverage

20th Century, USSR

Bibliographic Citation

Dumitru Lisnic, ”Commemoration of the dead by a family in Bessarabia”

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.