Postcard sent from detention by Romanian Old Calendarist nun

Item

Title

Postcard sent from detention by Romanian Old Calendarist nun
Carte poștală trimisă din detenție de o călugăriță vechi calendaristă din România

Description

These images show a postcard sent by an Old Calendarist nun to her family whilst in detention. It is a particularly sensitive letter as it conveys the struggles of the nun who appears to have been rejected by her parents for reasons that are not clear from the information we have.
The first image shows the face of the postcard and it contains references to the sufferings that the nun had endured for the last two years. From the message that she wrote to her parents, she seems to accuse them of having forgotten about her during these hardships and she reminds them that she is still their daughter and shares the same rights as her other sisters. The reason for her being treated like this by her parents are not described in the postcard but she makes a statement that might hint at it: “ I always cry and pray to God that He won’t abandon you, that you will get to know the good and the bad.” The statement could imply that her parents were religious and disagreed with her decision of becoming a nun or that they might have accepted the New Calendar, thus putting them at odds with her adherence to the Old Calendar.
The second image shows the back of the postcard. It contains information that makes it clear that the postcard was sent from Vărzărești Monastery, one of the Orthodox monasteries where Old Calendarist nuns were detained and, according to some Old Calendarist literature, forced to accept the New Calendar. The nun asks her family to come and visit her, she wishes them happy holidays and asks for forgiveness.
This postcard offers us a glimpse of the emotions and personal challenges faced by nuns and women who rejected the Orthodox Church calendar reform. This is contrasted by the very different image of Old Calendarist women that was portrayed in the press and Orthodox Church publications of the time. The author of this postcard chose to suffer because of her religious convictions. Although the archives do not preserve a reply to her postcard and we are not aware of her fate, she seems convinced that there is reason to her suffering for her faith. This is a recurrent theme in the letters and postcards written by Old Calendarist women in detention.

These images can be found in the file ANIC, Insp. Gen. al Jand., D 25/1937. Apart from this postcard, it contains many more letters and postcards sent or received by Old Calendarist nuns that were detained at various Orthodox Monasteries in Romania.

For related entries see:
Aceste imagini prezintă o carte poștală trimisă familiei sale de către o călugăriță vechi calendaristă aflată în detenție. Aceasta este o scrisoare cu un conținut sensibil ce exprimă trăirile călugăriței ce pare să fi fost respinsă de către părinții ei din motive care, bazându-ne pe informația ce ne stă la dispoziție, nu sunt foarte clare.
Prima imagine prezintă fața cărții poștale și conține referințe la suferințele pe care călugărița le-a avut de îndurat în ultimii doi ani. Din mesajul pe care l-a scris părinților, pare că îi acuză de faptul că au abandonat-o în timpul acestor dificultăți și le aduce aminte de faptul că încă e fiica lor, având aceleași drepturi ca și surorile ei. Motivele pentru care ea este tratată astfel de către părinții ei nu sunt precizate în cartea poștală, însă unele dintre afirmațiile ei indică spre acestea:„În tot timpul plâng și mă rog lui Dumnezeu să nu vă lase, să cunoașteți binele și răul.” Afirmația poate face referire la faptul că părinții ei erau religioși, dar nu erau de acord cu decizia ei de a se călugări, sau la faptul că acceptaseră noul calendar, și nu erau de acord cu aderența ei la vechiul calendar.
Cea de a doua imagine ne prezintă reversul cărții poștale. Acesta conține informații importante care fac evident faptul că această carte poștală a fost trimisă de la Mănăstirea Vărzărești, una dintre mănăstirile în care erau ținute în detenție călugărițele vechi calendariste și în care, conform literaturii Bisericii Ortodoxe Române de Stil Vechi, erau forțate să accepte noul calendar. Călugărița și-a rugat familia să o viziteze și le-a urat sărbători fericite, cerându-și iertare de la ei.
Această carte poștală ne oferă o imagine a emoțiilor și trăirilor personale pe care le aveau călugărițele și femeile ce au refuzat reforma calendarului adoptată de Biserica Ortodoxă. Această imagine este în contradicție cu imaginea ce era prezentată în presa vremii despre femeile vechi calendariste. Autoarea acestei cărți poștale a ales să sufere datorită credinței sale. Deși arhivele nu păstrează un răspuns la cartea poștală trimisă de ea, și nu cunoaștem soarta ei, călugărița este convinsă că există un motiv pentru care ea trebuie să sufere pentru credința pe care o are. Aceasta este o temă recurentă în scrisorile și cărțile poștale scrise de către călugărițele vechi calendariste aflate în detenție.

Aceste imagini se găsesc în ANIC, Insp. Gen. al Jand., D 25/1937. Pe lângă această carte poștală, dosarul mai conține și alte scrisori și cărți poștale primite sau trimise de călugărițele vechi calendariste care erau deținute în unele mănăstiri ortodoxe din România.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Nationalism--Romania--History
Monastic and religious life of women
Surveillance
Romania. Siguranța
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Communism--Europe--History--20th century
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Spies
Totalitarianism
Material culture--Religious aspects
Religious groups

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Arhivele Naționale ale României
Inspectoratul General al Jandarmeriei, D 25/1937

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1937

Rights

Copyright for these images belongs to ANIC
Arhivele Naționale ale României

Format

Image/ jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

ANIC, Inspectoratul General al Jandarmeriei, D 25/1937

Coverage

20th Century, Romania

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Postcard sent from detention by Romanian Old Calendarist nun"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.