Confiscated photograph of Old Calendarist nuns Romania

Item

Title

Confiscated photograph of Old Calendarist nuns Romania
Fotografie confiscată reprezentând călugărițe vechi calendariste România

Description

This photograph was confiscated in 1941 by the Siguranța, the Romanian secret police prior to Communism. It depicts four Old Calendarist nuns, also referred to as Stilists. A short handwritten text on the reverse states that it was taken on September 1st, 1939. The nuns are dressed in standard monastic clothes, their heads are covered and their black tunics entirely cover their bodies. In their hands, they hold “metaniere”, Eastern Orthodox prayer ropes. The “metaniera” is an important part of monastic dress and is used during prayer to aid concentration.
The composition of the photograph and the screen with painted architectural features tells us that it was taken in a photo studio. Because the dress of Old Calendarist nuns was not distinguishable from those of Orthodox nuns from legally recognised monasteries, the women were able to travel freely without drawing undue attention of the authorities.
The photograph was confiscated by the police from two nuns, Steliana Geancu and Anica Măzărel. They were discovered hiding in a hut, in the Pralea Woods, Bacău county. It was added to their penal file but it is unclear to which one of them it originally belonged. A short text on the reverse of the photograph suggests that it was used as a personal memento: “Aminitire, această fotografie este amia, Singlitichia, scoasă la 1 septembrie 1939. Aici este Ma. Chirichoia și Ma. Melania și Sara Iliana și M Singliticia Păcătoasa,” translated as “Memory, This photo is mine, Singlitichia, developed on September 1st 1939. Here are M. Chirichoia, M. Melania and Sara Iliana and M. Singlitichia the Sinner.” Both Steliana Geancu and Anica Măzărel were arrested and tried for Stilist propaganda in 1941.
Old Calendarists emerged in 1924 after the introduction of the new calendar by the Orthodox Church. They were a group of Orthodox believers who rejected the newly adopted Gregorian calendar and went on to organize their religious life according to the “old style”, hence the name Stilists. They were condemned by both the Orthodox Church and state authorities which collaborated in identifying and prosecuting them.
Often on the basis of local information provided by the Orthodox Church, the state deployed its security agencies, the police, the Gendarmerie and the Siguranța, to prevent Old Calendarist gatherings, arrest their leaders and disrupt the life of the community. In a number of cases, the intervention by the security services resulted in violence and casualties.
State security archival sources report that the “Stilist phenomenon” had faded by 1940 and indeed, leading up to 1936, the most important leaders of the group had been arrested. However, the community continued to exist underground. Some began meeting in attics, cellars, or other secluded places, while others fled in the woods, where they hid in caves and huts. In this period the term “vagabond priests and nuns” was used to refer to those Old Calendarist members who wandered from community to community to avoid arrest.

The photo image is found in the file CNSAS, P 096704. Together with the photo included in this entry, the police also confiscated Steliana Geancu’s and Anica Măzărel’s personal letters, icons and other objects. Of these, the letters, a handwritten prayer and a list of personal sins are included in the penal file.

For further readings see:
”Primejdia stilismului în Basarabia și Moldova” in Universul, No. 52, February 22, 1936.

For related entries see:
Această fotografie a fost confiscată în anul 1941 de Siguranța, poliția secretă din România de dinainte de comunism. Fotografia prezintă patru călugărițe vechi calendariste. O scurtă însemnare de pe reversul fotografiei menționează faptul că a fost făcută în 1 septembrie 1939. Călugărițele sunt îmbrăcate în haine monahale, având capul acoperit și tunici negre ce le acoperă corpul în întregime. Acestea țin în mână metaniere, și anume obiecte ce se folosesc în timpul rugăciunii pentru a spori concentrarea.
Compoziția fotografiei sugerează faptul că a fost realizată într-un studio de fotografie. Întrucât îmbrăcămintea călugărițelor vechi calendariste nu se distingea de cea a călugărițelor bisericii ortodoxe române, femeile puteau circula libere fără să atragă atenția autorităților. Fotografia a fost confiscată de către poliție de la două călugărițe, Steliana Geangu și Anica Măzărel. Acestea au fost descoperite în timp ce se ascundeau într-o colibă, în Pădurea Pralea din județul Bacău. Fotografia a fost adăugată la dosarul lor penal, dar nu este evident cui îi aparținea. Un text scurt de pe reversul fotografiei sugerează faptul că servea scopul unui obiect de aducere aminte: „Aminitire, această fotografie este amia, Singlitichia, scoasă la 1 septembrie 1939. Aici este Ma. Chirichoia și Ma. Melania și Sara Iliana și M Singliticia Păcătoasa”. Atât Steliana Geangu, cât și Anica Măzărel au fost arestate și judecate pentru „propagandă stilistă” în anul 1941.
Vechii calendariști au apărut în anul 1924 după introducerea noului calendar de către Biserica Ortodoxă Română. Aceștia erau un grup de credincioși ortodocși ce au respins proaspăt adoptatul calendar gregorian, dezvoltând o organizare religioasă distinctă, urmând calendarul de stil vechi, de unde și numele de „stiliști.” Vechii calendariști au fost condamnați de către Biserica Ortodoxă, dar și de stat, care au colaborat cu scopul de a-i identifica și condamna.
Bazându-se uneori pe informațiile oferite de Biserica Ortodoxă, statul angaja poliția, Jandarmeria și Siguranța pentru a preveni întâlnirile vechilor calendariști, pentru a le aresta liderii și pentru a întrerupe viața comunității. În unele cazuri, intervenția poliției a generat violențe și victime. Sursele arhivistice susțin faptul că „fenomenul stilist” s-a stins până în anul 1940 și, într-adevăr, cei mai importanți lideri ai comunității au fost arestați până în anul 1936. Comunitatea a continuat, totuși, să existe în subteran. Unii au început să se întâlnească în podurile caselor, pivnițe, sau alte locuri izolate, în timp ce alții au fugit în păduri unde și-au găsit adăpost în peșteri și colibe. În această perioadă termenul de „călugări și călugărițe vagaboande” era utilizat pentru a face referire la acei membri vechi calendariști ce călătoreau de la o comunitate la alta pentru a evita arestul.

Această fotografie se găsește în CNSAS, P 096704. Pe lângă această fotografie, poliția a mai confiscat de la Steliana Geangu și Măzărel Anica scrisori personale, icoane, precum și alte obiecte. Dintre acestea, scrisorile, o rugăciune scrisă de mână, precum și o confesiune sunt incluse în dosarul penal.

Pentru informații suplimentare vezi:
”Primejdia stilismului în Basarabia și Moldova” in Universul, No. 52, February 22, 1936.

Pentru descrieri similare:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Nationalism--Romania--History
Monastic and religious life of women
Surveillance
Romania. Siguranța
Communism and Christianity
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Communism--Europe
Communism--Europe--History
Communism--Europe--History--20th century
Communism--Europe, Eastern
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Communism--History--20th century
Spies
Totalitarianism
Material culture--Religious aspects
Religious groups

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
CNSAS, P 096704

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1941

Rights

Copyright for these images belongs to CNSAS
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Format

Image/ jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

CNSAS, P 096704

Coverage

20th Century, Romania.

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Confiscated photograph Old Calendarist Romania"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.