Confiscated photographs belonging to an Old Calendarist monk

Item

Title

Confiscated photographs belonging to an Old Calendarist monk
Fotografii confiscate de la un călugăr vechi calendarist

Description

These two photographs were confiscated in 1936 by the police from an Old Calendarist monk, Gheorghe Ștefan Dorneanu, also known as father Grichentie. The first photograph shows Dorneanu dressed in monastic clothes in front of what seems to be a small house or a skete. The left and upper edges of the photograph contain a handwritten text that states: „Gh. Dorneanu (Grichentie) Valea lui Ion jud. Bacău mâna dreaptă a lui Andreescu Eustațiu,” which can be translated as „Gh. Dorneanu (Grichentie) Valea lui Ion, Bacău County, the right hand of Andreescu Eustațiu.” The second photo depicts a group of Old Calendarist believers, and we can see a small hand-drawn cross that was meant to identify Corneanu. Both the small cross and the text were most probably written by the agent that confiscated the photographs from Corneanu’s house when it was searched.
In addition to these photos, the agent also confiscated letters that the monk exchanged with numerous other Old Calendarist monks that were being looked for by the police or who have already been imprisoned. One of the monks that frequently wrote to Dorneanu was Eustațiu Andreescu himself. The latter had been arrested in 1936 and sent to Iezeru Monastery from where he wrote letters to Dorneanu in order to encourage him to continue with the construction of the Old Calendarist church in Zănești, Neamț County, and to ask him for help, food, and clothes. In one of the letters, Andreescu disclosed to Dorneanu the place where he had hidden some money, that was also confiscated by the police. Gheorghe Corneanu was accused of conducting illegal church services, as well as spreading false information against the new calendar. He was arrested in 1936 and sent to Cheia Monastery, Prahova County.
The Holy Synod of the Romanian Orthodox Church officially decided in October 1936 that the fate of the Old Calendarist nuns and monks was to be sent to detention at isolated sketes, where they were forced to accept the new calendar. One of the monasteries where Old Calendarist nuns were sent in order to correct their behaviour and, presumably, accept the new calendar, was Vărzărești Monastery, while the monks were sent to Cheia or Iezeru Monastery. Based on archival information such monasteries also existed in other places in the country, however, details related to those cases are either insufficient or unavailable to scholars, for the time being.

These photgraphs can be found in the file CNSAS, D 015261. Apart from these photos, the file also contains police reports, lists of names, letters, and statements.

For related entries see:
Aceste imagini prezintă două fotografii ce au fost confiscate în anul 1936 de poliție de la un călugăr vechi calendarist, Gheorghe Ștefan Dorneanu, cunoscut și ca părintele Grichentie. Prima fotografie îl prezintă pe Dorneanu îmbrăcat în haine monahale în fața a ceea ce pare a fi o casă sau un schit. Pe marginea din stânga și de sus a fotografiei se poate vedea un text scris de mână care spune: „Gh. Dorneanu (Grichentie) Valea lui Ion jud. Bacău mâna dreaptă a lui Andreescu Eustațiu”. Cea de a doua fotografie prezintă un grup de credincioși vechi calendariști și putem vedea o cruce de mici dimensiuni ce avea scopul de a facilita identificarea lui Corneanu. Atât crucea, cât și textul, au fost, cel mai probabil, scrise de către agentul care a confiscat aceste fotografii din casa lui Corneanu, în urma unei percheziții la domiciliul acestuia.
Pe lângă aceste fotografii, agentul a mai confiscat și corespondența pe care călugărul a purtat-o cu numeroși alți călugări vechi calendariști, unii dintre care erau fie căutați de poliție, fie în detenție. Unul dintre călugării care îi scriau cel mai des era Eustațiu Andreescu. Acesta din urmă a fost arestat în anul 1936 și trimis la Mănăstirea Iezeru, de unde îi scria scrisori lui Dorneanu, încurajându-l să continue construcția bisericii vechi calendariste din Zănești, județul Neamț, cerându-i ajutor, mâncare și haine. Într-una dintre scrisori, Andreescu i-a dezvăluit lui Corneanu locul în care ascunsese o sumă de bani, sumă ce a fost, de asemenea, confiscată de către poliție. Gheorghe Corneanu a fost acuzat de organizarea și conducerea ilegală a unor servicii bisericești și de transmiterea de informații false împotriva noului calendar. A fost arestat în anul 1936 și trimis la Mănăstirea Cheia, județul Prahova.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în octombrie 1936 ca soarta călugărilor și călugărițelor vechi calendariste să fie trimiterea în detenție în schituri și mănăstiri izolate, unde erau forțați să accepte noul calendar. Una dintre mănăstirile la care au fost trimise călugărițele vechi calendariste cu scopul de a-și îndrepta comportamentul și de a accepta noul calendar a fost Mănăstirea Vărzărești, în timp ce călugării erau trimiși la Mănăstirile Cheia sau Iezeru. Bazându-ne pe informațiile din arhive, astfel de mănăstiri au existat și în alte locuri din țară, însă detaliile cu privire la acele cazuri sunt fie insuficiente, fie, pentru moment, indisponibile cercetătorilor.

Aceste fotografii se pot găsi în CNSAS, D 015261. Pe lângă aceste fotografii, dosarul mai conține și rapoarte ale poliției, liste de nume, scrisori și diverse declarații.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Nationalism--Romania--History
Surveillance
Romania. Siguranța
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Communism--Europe--History--20th century
Totalitarianism
Material culture--Religious aspects
Religious groups

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
CNSAS, D 015261

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1936

Rights

Copyright for these images belongs to CNSAS
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Format

Image/ jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

CNSAS, D 015261

Coverage

20th Century, Romania

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Confiscated photographs belonging to an Old Calendarist monk"

Date Created

2021

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.