Handwritten songbook belonging to nun Olimpiada Petreanu 1940

Item

Title

Handwritten songbook belonging to nun Olimpiada Petreanu 1940
Carte de cântări bisericești scrisă de călugărița Olimpiada Petreanu în 1940

Description

These images show a church songbook that was carefully handwritten by nun Olimpiada Petreanu sometime in 1940.
The first image depicts the cover of the songbook. It conveys important information such as the owner of the songbook, the fact that it was a church songbook, “cântări bisericești”, and, in faded letters, the year when the songbook was written. The second and the third images show a small part of the content of the songbook, namely the so-called “canon of the soul”, which was dedicated to the Virgin Mary, and the Akatist of Jesus Christ. These are both important hymns and hymnal elements of the Orthodox tradition. The last image shows a short poem, or proverb, that states: “man is like a flower that is here and gone tomorrow, he now laughs and parties, tomorrow he lays in his grave.” It also shows the date, March 12 1940, and the signature of nun Olimpiada. These images illustrate the effort and care that was put into writing the songbook, which is colourful and carefully organized. Moreover, at a time when most women were illiterate, nun Olimpiada Petreanu was able to handwrite, draw and put together such a wonderful songbook that, fortunately, survived until today.
Born in Răucești, Neamț county, Olimpiada Petreanu, whose lay name was Safta, is one of the nuns that was imprisoned at Vărzărești Monastery, in 1937. Vărzărești was one of the main places where Old Calendarist nuns were brought and, according to some Old Calendarist literature, they were forced to accept the New Calendar there. She wrote her first postcard from Vărzărești in May 1937, asking her parents to send her some food, her watch, some clothes and money. From the onset, we learn that she used to live at Old Agapia Monastery as she compares the location of Vărzărești Monastery with its location, and that she had partially lost sight in her right eye, an issue that is constantly mentioned in her correspondence with her family and acquaintances. According to the declaration of her father, she joined the monastery more than ten years prior to 1937, and after the Neamț Old Calendarist rebellion she allegedly lost the support of her family who chose to follow the new calendar. Based on the concerned tone of the postcards that she received from them, as well as the fact that they continued to send her packages and whatever she needed in order to make her detention easier to endure, it is difficult to believe that such was the case. The time of her release is uncertain and what we know about the rest of her life is based on the information gathered during ethnographic research. After her release, she was allegedly sent to Oniceni, Buzău county, where she founded a skete for nuns at Drăgușeni with the help of Glicherie Tănase, an important Old Calendarist bishop. She became the mother Superior of the skete and spent the rest of her life there. She died in January 2002 and left behind this songbook.

These images were provided to the Hidden Galleries research team by the nuns of Mănăstirea „Buna Vestire”, Valea Roșie.

For related entries see:
Aceste imagini prezintă o carte de cântări bisericești care a fost scrisă cu mare grijă de către călugărița Olimpiada Petreanu, cândva în decursul anului 1940. Prima imagine prezintă coperta cărții. Aceasta ne oferă informații utile despre cine era autorul cărții, faptul că era o carte de cântări bisericești, precum și anul în care cartea a fost scrisă. Cea de a doua și a treia imagine prezintă o parte din conținutul cărții, respectiv așa numitul „canon al sufletului”, dedicat Fecioarei Maria, precum și Acatistul Domnului Isus. Acestea sunt două dintre imnurile importante ale tradiției ortodoxe. Ultima imagine prezintă o scurtă poezie, sau proverb, care spune: „Ca o floare ce se trece, Este omul pe pământ, Astăzi râde și vorbește, Mâine zace în mormânt”, însoțit de data în care acesta a fost scris, respectiv 12 martie 1940, precum și de numele călugăriței Olimpiada. Aceste imagini reflectă efortul depus pentru redactarea cărții, care este colorată și organizată cu atenție. Mai mult decât atât, călugărița Olimpiada Petreanu a reușit să redacteze o carte de cântări atât de deosebită care, din fericire, s-a păstrat până în zilele noastre, într-o perioadă în care majoritatea femeilor erau analfabete.
Născută în Răucești, județul Neamț, Olimpiada Petreanu, al cărei nume laic era Safta, este una dintre călugărițele vechi calendariste ce a fost trimisă în detenție la Mănăstirea Vărzărești, în anul 1937. Vărzărești a fost una dintre mănăstirile ortodoxe la care călugărițele vechi calendariste erau aduse și, conform literaturii Bisericii Ortodoxe Române de Stil Vechi, erau forțate să accepte noul calendar. Prima carte poștală pe care călugărița Olimpiada a trimis-o de la Vărzărești datează din luna mai a anului 1937 și este adresată părinților ei, cărora le cerea să îi trimită niște mâncare, ceasul ei, niște haine, precum și bani. Încă de la începutul cărții poștale aflăm că a locuit, pentru o perioadă de timp, la Mănăstirea Agapia Veche, întrucât compară locația Mănăstirii Vărzărești cu cea a Mănăstirii Agapia, dar și faptul că își pierduse parțial vederea la ochiul drept, un aspect ce este menționat cu mai multe ocazii în corespondența purtată cu familia. Conform declarației dată de tatăl ei, Olimpiada a intrat în viața monahală cu mai mult de 10 ani înainte de anul 1937 și, după confruntarea dintre vechii calendariști și jandarmi de la Neamț, în anul 1936, aceasta ar fi pierdut suportul familiei care a ales să urmeze noul calendar. Bazându-ne pe tonul adesea îngrijorat al scrisorilor pe care le primea din partea familiei, precum și pe faptul că părinții continuau să îi trimită pachete cu tot ceea ce avea nevoie, este greu de afirmat cu certitudine că aceștia au abandonat-o vreodată. Momentul eliberării ei din detenție este necunoscut, iar ceea ce știm despre restul vieții sale se bazează pe informațiile obținute în timpul cercetării etnografice. După eliberarea sa, călugărița Olimpiada ar fi fost trimisă la Oniceni, județul Buzău, unde a pus bazele unui schit pentru călugărițe la Drăgușeni, cu ajutorul călugărului Glicherie Tănase. A fost stareța schitului, petrecându-și întreg restul vieții acolo. A murit în ianuarie 2002 lăsând în urmă această carte de cântări deosebită.

Aceste imagini au fost oferite echipei de cercetare a proiectului Hidden Galleries de către călugărițele de la Mănăstirea „Buna Vestire” din Valea Roșie.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Nationalism--Romania--History
Monastic and religious life of women
Surveillance
Romania. Siguranța
Communism and Christianity
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Communism--Europe
Communism--Europe--History
Communism--Europe--History--20th century
Communism--Europe, Eastern
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Communism--History--20th century
Spies
Totalitarianism
Material culture--Religious aspects
Religious groups

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Mănăstirea „Buna Vestire”, Valea Roșie

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1940

Format

Image/ jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Coverage

20th Century, Romania

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "
Handwritten church songbook belonging to nun Olimpiada Petreanu 1940"

Date Created

2020

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.