Confiscated family album Bessarabia and Odessa

Item

Title

Confiscated family album Bessarabia and Odessa
Fotografii de familie confiscate, Basarabia și Odesa
Конфискованный семейный фотоальбом, Бессарабия и Одесса

Description

These photographs are part of a family album found on a woman who tried to cross the border between USSR and Romania that was confiscated by the Soviet secret police in 1940. They depict different moments from the life of the family, such as a wedding and a day spent at the seaside in Odessa. The album contains images of members of the family at different ages and of some of the family’s friends.
For over a hundred years both banks of Dniester river were part of the Russian Empire until 1918 when Bessarabia united with Romania and the river became frontier between Romania and the Soviet Union. The new border and the hostilities between the Soviet Union and Romania brought numerous changes to the region but did not put an end to the personal ties between the people on the two banks of the river. In the winter of 1940, a woman of Bessarabian origin living in Odessa tried to join her family that lived on the Romanian side of the frontier by crossing the frozen river Dniester. The border was frequently transgressed from both sides by people seeking a better life or escaping repression. The number of illegal crossings from the Soviet side in Romania increased during the famines and during the collectivisation of agriculture. Some of the inhabitants of the villages located close to the river also crossed to visit their relatives across the border or were practiced smuggling. Those wanting to flee from the country were helped by the people living in the border area who knew the best places to cross Dniester. Many were arrested or even killed when trying to cross. The women whose family album was confiscated by the Soviet secret police tried to illegally cross the border with the help of a guide from Nezavertailovca, a village near Tiraspol. They were both arrested and sentenced to five and three years imprisonment respectively.
Family albums were of interest to secret police as the the Communist Party’s project of social engineering required extraordinary powers of the state over the citizen, including in his/her family life. The Soviet state was therefore very attentive to kinship relations, which from the regime’s perspective could in certain conditions undermine ones devotion to the state and the party. From the secret police perspective, the arrest of a citizen could lead to the development of anti-soviet sentiments amongst the members of his family or friends, who could then also become involved in different kinds of conspiracies. Collecting family pictures, as well as registering data regarding family networks of those who had been convicted was part of the secret police’s attempt to identify those parts of the society from where anti-Soviet elements were more likely to come.
The album shown here was found on a person who had relatives abroad as some of the persons depicted in the photographs lived in Romania. The album therefore could be used to prove the existence of cross-border networks that were perceived as dangerous and from the perspective of the secret police and may also have been used to identify other would be transgressors.
Likewise, the family photographs could provide secret police with data regarding the past of the arrested persons. For example, the economic state of the family is reflected in the material items displayed on the photographs, (clothing, housing, the quality of the photographs and the workshops were they were produced). The photography revealed the social status of those depicted on it. Likewise, the photographs allowed the officers to identify places visited by the convicted persons, and to read on their reverse notes about personal impressions, fillings, and attitudes.

The abovementioned photographs are part of the file number 595, found R-3401, inventory 1, preserved at the National Archive of the Republic of Moldova. The file contains approximately 20 family photographs belonging to the woman who tried to cross the frontier, her birth certificate and an autorisation to travel to Romania issued in 1937 by Romanian Royal Diplomatic Legation in Odessa.

For related entries see:


Fotografiile prezentate fac parte dintr-un album de familie confiscat de la o femeie care a fost arestată în 1940, în timpul unei încercări nereușite de a trece ilegal granița dintre URSS și România. Aceste fotografii conțin diferite imagini din viața de familie, precum o nuntă și o zi petrecută pe plaja din Odesa. Pozele conțin imagini ale membrilor familiei la diferite vârste, și ale prietenilor de familie.
Pentru mai bine de o sută de ani ambele maluri ale râului Nistru au făcut parte din Imperiului Rus, iar în 1918 când Basarabia s-a unit cu România acest fluviu a devenit granița de Est a Regatului României. Noua graniță și ostilitățile dintre România și partea Sovietică au adus multe schimbări, dar nu au oprit relațiile dintre locuitorii celor două maluri. În iarna anului 1940, o femeie de origine basarabeană care locuia în Odesa a încercat să treacă Nistrul înghețat pentru a se reuni cu membrii familiei sale ce locuiau în România. Granița de pe Nistru era adesea încălcată de persoane din ambele părți pentru a evita represiunile, sau în căutarea unei vieți mai bune. Numărul trecerilor ilegale din URSS în România a fost foarte mare în periaodele de foamete și în timpul colectivizării agriculturii. Unii dintre locuitorii satelor de pe malul Nistrului treceau ilegal granița pentru a-și vizita rudele, sau practicau traficul de persoane. Cei care părăseau ilegal țara erau ajutați de locuitorii satelor adiacente frontierei care cunoșteau bine locurile prin care trecerea era mai ușoară. Mulți dintre cei care încălcau granița erau arestați, sau uneori chiar împușcați de grăniceri. Femeia ale cărei fotografii de familie au fost confiscate a încercat să treacă cu ajutorul unui ghid din Nezavertailovca, un sat de lângă Tiraspol. Ambii au fost arestați și condamnați la cinci, respectiv trei ani de detenție.
Albumele de familie reprezentau un interes deosebit pentru poliția secretă deoarece statul totalitar sovietic avea drept obiectiv controlul absolut asupra locuitorilor URSS, inclusiv a vieții de familie. Astfel, poliția secretă era foarte atentă la legăturile de rudenie, care, în anumite situații, puteau submina devotamentul cetățenilor față de regimul sovietic. Din perspectiva regimului, arestarea unuia dintre membrii unei familii putea duce la apariția de sentimente antisovietice în rândul rudelor sale, care se puteau implica în acțiuni conspirative. Colectarea fotografiilor de familie și înregistrarea de date privind legăturile de rudenie ale persoanelor condamnate reprezenta o încercare a regimului de a identifica acele părți ale societății unde acțiuni antisovietice puteau fi întreprinse. Persoana al cărei album a fost confiscat avea rude peste hotare, unele din care erau în imaginile din fotografii. Prin urmare, pozele puteau fi folosite ca probe privind existența unei rețele transfrontaliere și pentru identificarea altor persoane ce puteau încerca să treacă granița ilegal.
De asemenea, fotografiile puneau la dispoziția ofițerilor date privind trecutul persoanei arestate. Spre exemplu, statutul socio-economic al persoanei arestate este reflectat de poze (îmbrăcămintea, locuințele și atelierele la care au fost developate fotografiile). Fotografiile redau statutul social al posesorului lor. De asemenea, fotografiile le permiteau ofițerilor să identifice locurile vizitate de posesor și să citească despre impresiile, opiniile și atitudinile acestora pe verso.
Fotografiile menționate fac parte din dosarul 595, fondul R-4301, inventarul 1, din Arhiva Națională a Republicii Moldova. Dosarul conține 20 de fotografii de familie aparținând persoanei arestate, certificatul ei de naștere, și o autorizație de trecere a frontierei emisă în 1937 de Legația Diplomatică Regală Română de la Odesa.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Soviet Union
Evidence, criminal
Secret police (secret service)
Evidence photographs
Communism--Soviet Union--History--Sources
Surveillance
Identification photographs
Photographs albums
Border transgression
Human smuggling
Dniester River (Ukraine and Moldova)

Creator

Dumitru Lisnic

Source

Arhiva Națională a Republicii Moldova, Fond R-3401, Inventar 1, Dosar 595

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1940

Rights

Copyright for these images belongs to Arhiva Națională a Republicii Moldova

Format

Image/ jpg
Photo

Language

RU

Type

Image

Identifier

Arhiva Națională a Republicii Moldova, Fond R-3401, Inventar 1, Dosar 595

Coverage

20th Century, USSR

Bibliographic Citation

Dumitru Lisnic, " Confiscated family album Bessarabia and Odessa"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.