Incriminating photographs on Old Calendarist underground community Bucharest

Item

Title

Incriminating photographs on Old Calendarist underground community Bucharest
Fotografii incriminante ale unei comunități ortodoxe de stil vechi din București

Description

The two photographs are part of an evidence file of an underground Old Calendarist community. They are successive images of a typewriter and the typewriter with its owner taken by the Securitate for an evidence file constructed against the underground group. The first photograph has the typewriter placed near a Kalimavkion (monastic head gear in the Orthodox Church) which visually links the object with the owner. They are placed in the dormitory on the bed and what appears to be some literature is visible next to the typewriter. The second picture presents the owner of the typewriter with the open typewriter. The room is more visible in this image and on the bed several leaflets and books are spread to reinforce the link between the person, the typewriter and the use to which it was put. The person, identified in the file as Evloghie Oța was dressed in a cassock and has a bandage on his left hand which may indicate he may have been subject to physical violence at an earlier stage. It was common practice for the secret police to bring suspects back to the (crime) scene in order to produce stage photographs as incriminating evidence. In interviews with Old Calendarist Orthodox monks that knew bishop Evloghie it appears that his hand was broken at the time and this was not an outcome of his imprisonment.
Evloghie Oța is described in the secret police file as a Stilist Bishop.

The typewriter along with other equipment used to disseminate information and proselytize (i.e. tape recorder, magnetophone, video recorder, video player) was among the clearest evidence to demonstrate illegal creation, production and reproduction of materials.

These types of images are recurrent in evidence files. The Romanian legislation during the communist period incorporated rules for typewriter ownership. Every typewriter was registered with the state administration and a page with the typewriter’s letters and signs was kept in a police file so the user could easily be identified.
The images come from file CNSAS fond Informativ, I 161963, Vol. 1. The Informative file includes several other evidence photographs, notes from informants, intercepted letters, secret police reports on the everyday activity of Evloghie Oța and the Old Calendarist community in Bucharest.

For related entries see:

Cele două fotografii fac parte dintr-un dosar alcătuit de poliția secretă despre o comunitate religioasă clandestină ortodoxă de de stil vechi. Sunt imagini succesive ale unei mașini de scris și ale mașinii de scris cu proprietarul acesteia, luate de Securitat pentru un dosar de probe instrumentat împotriva grupului clandestin. Prima fotografie are mașina de scris așezată lângă o camilafcă care leagă vizual obiectul de proprietar. Sunt așezate în patul din dormitor și ceea ce pare a fi literatură religioasă este vizibilă lângă mașina de scris. A doua imagine îl prezintă pe proprietarul mașinii de scris cu mașina de scris deschisă. Camera este mai vizibilă în această imagine, iar pe pat sunt distribuite mai multe pliante și cărți pentru a consolida legătura dintre persoană, mașina de scris și modul în care a fost folosită. Persoana, identificată în dosar ca Evloghie Oța, era îmbrăcată în sutană și are un bandaj pe mâna stângă, ceea ce poate indica faptul că ar fi putut fi supus violenței fizice într-o etapă anterioară. Era o practică obișnuită ca poliția secretă să aducă suspecții înapoi la locul faptei pentru a produce fotografii de scenă ca probe incriminatoare. În interviurile cu călugării ortodocși de stil vechi care l-au cunoscut pe episcopul Evloghie, se pare că avea mâna ruptă în acel moment și acest lucru nu a fost un rezultat al reținerii sale de către poliția secretă.
Evloghie Oța este descris în dosarul poliției secrete ca episcop stilist.
Mașina de scris împreună cu alte echipamente utilizate pentru diseminarea informațiilor și prozelitism (de exemplu casetofon, magnetofon, video recorder, video player) a fost printre cele mai clare dovezi care demonstrează crearea, producția și reproducerea conspirativă a materialelor.
Aceste tipuri de imagini sunt recurente în dosarele de probă. Legislația românească din perioada comunistă a încorporat reguli pentru proprietatea mașinii de scris. Fiecare mașină de scris a fost înregistrată la administrația de stat și o pagină cu literele și semnele mașinii de scris a fost păstrată într-un dosar al poliției, astfel încât utilizatorul să poată fi identificat cu ușurință.
Imaginile provin din dosarul CNSAS fond Informativ, I 161963, Vol. 1. Dosarul informativ include alte câteva fotografii de probă, note de la informatori, scrisori interceptate, rapoarte ale poliției secrete cu privire la activitatea de zi cu zi a lui Evloghie Oța și a comunității ortodoxe de stil vechi din București.

Pentru rubrici similare, vezi:

Subject

Communism and Religion
Material culture--Religious Aspects
Religious groups
Communism--Romania
Evidence photographs
Confiscations
Underground literature
Communism and Christianity
Communism--History--20th century

Creator

Anca Șincan

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS)
I 161963, Vol. 1

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1965-1972

Rights

Copyright for these images belongs to Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității – CNSAS

Format

image/ jpeg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

CNSAS
I 161963, Vol. 1

Coverage

20th century
Romania

Bibliographic Citation

Anca Sincan, "Incriminating photographs on Old Calendarist underground community Bucharest"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.