Mugshot of Old Calendarist monk Glicherie Tănase Romania

Item

Title

Mugshot of Old Calendarist monk Glicherie Tănase Romania
Fotografie a călugărului vechi calendarist Glicherie Tănase România

Description

These mugshots were confiscated in 1952 by the Securitate from Onofrei V. Onofrei, an Old Calendarist monk, who was also the secretary of the Old Calendarist community.
The mugshots of Glicherie Tănase, one of the most important Old Calendarist leaders, were taken in 1936, when he was arrested after the first confrontations between the Old Calendarists and the state authorities in Neamț county. He was arrested again, in 1952, and numerous attempts were made by members of the group to set him free. According to the penal file of Onofrei V. Onofrei, described as one of the youngest members of the group and also as a mystical member, he obtained these mugshots from a militiaman, who was working in Neamț county, and managed to make copies of them at a photostudio in the same county. Even though this is a police photograph, it was distributed as a devotional material.
Onofrei made 45 copies of the mugshots in an attempt to encourage the community to remember their imprisoned spiritual leader . He went on to distribute 25 of these images to the monks of Slătioara Monastery, the largest Old Calendarist monastery, and to other Old Calendarist members. In this file the police report that they managed to confiscate four copies, two of which were included in this file. However, other copies of the same image can be found in his second penal file, P 0068482. Onofrei's actions were considered dangerous by the state and seen as an attempt to agitate the Old Calendarists against the regime. He was arrested and measures were taken in order for the rest of the copies to be confiscated from all the individuals he had managed to distribute them to.

These images can be found in the file CNSAS, P 0022247, which is one of the penal files of Onofrei V. Onofrei. Copies of the same photos can be found in his second penal file, P 0068482. Apart from these two images, the file contains other pieces of evidence against Onofrei V. Onofrei, mostly in the form of declarations taken from people that were approached by him and even from the photographer that helped him replicate the mugshots.

For related entries see:
Aceste poze din arest au fost confiscate în anul 1952 de către Securitate de la Onofrei V. Onofrei, un călugăr vechi calendarist, care era, de asemenea, secretarul comunității vechi calendariste.
Pozele din arest ale lui Glicherie Tănase, unul dintre cei mai importanți lideri ai comunității vechi calendariste, au fost făcute în anul 1936 când acesta a fost arestat în urma uneia dintre primele confruntări dintre autoritățile statale și vechi calendariști, confruntare ce a avut loc în județul Neamț. Glicherie Tănase a fost arestat din nou în anul 1952 și au existat numeroase încercări din partea membrilor bisericii de a-l elibera. Conform dosarului penal al lui Onofrei V. Onofrei, descris drept unul dintre cei mai tineri membrii ai grupului și catalogat drept un mistic, acesta a obținut aceste poze de la un milițian ce lucra la închisoarea din județul Neamț, și a reușit să facă o serie de copii la un studio foto din același județ. Deși aceasta este o fotografie a poliției, a fost distribuită ca și material devoțional. Onofrei a făcut 45 de copii ale pozei într-o încercare de a încuraja comunitatea să își amintească de liderul lor spiritual care se afla în închisoare. Călugărul Onofrei a distribuit 25 dintre aceste copii călugărilor de la Mănăstirea Slătioara, cea mai mare mănăstire vechi calendaristă, precum și altor membri ai bisericii. În raportul inclus în dosar poliția susține că a reușit să confiște patru dintre aceste copii, două dintre care au fost incluse la dosar. Alte copii pot fi găsite în cel de-al doilea dosar penal al lui Onofrei, P 0068482. Acțiunile lui Onofrei au fost catalogate drept periculoase și considerate o încercare de a-i instiga pe vechii calendariști împotriva regimului. Călugărul a fost arestat și au fost luate măsuri spre a se confisca restul copiilor de la indivizii cărora le-a distribuit.

Aceste imagini se găsesc în CNSAS, P 0022247, unul dintre dosarele penale ale lui Onofrei V. Onofrei. Copii ale aceleiași fotografii pot fi găsite și în al doilea dosar penal al lui Onofrei, P 0068482. Pe lângă aceste două imagini, dosarul mai conține și alte dovezi împotriva lui Onofrei V. Onofrei, majoritatea sub forma declarațiilor ce au fost luate indivizilor cărora le-a distribuit copii ale fotografiei, precum și fotografului care l-a ajutat să le producă.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Communism--Europe, Eastern
Religious groups
Secret police (secret service)
Communism and religion
Confiscations
Evidence, criminal
Romania. Securitatea
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Spies
Surveillance
Totalitarianism
Material culture--Religious aspects

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
CNSAS, P 0022247

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1952

Rights

Copyright for these images belongs to CNSAS
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Format

Image/jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

CNSAS, P 0022247

Coverage

20th Century
Romania

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Mugshot of Old Calendarist leader Glicherie Tănase Romania"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.