Confiscated postcard of Old Calendarists in Bălți County

Item

Title

Confiscated postcard of Old Calendarists in Bălți County
Carte poștală confiscată reprezentând comunitatea vechi calendaristă din județul Bălți

Description

This photograph, reproduced as a postcard, was confiscated by the police in 1936, from Pavel Caras, a former monk, who was wandering the villages in Bessarabia distributing these post cards to people.
The photo was taken during the 1930s in Albineț, Bessarabia(today Republic of Moldova), which was one of the most important centres of Old Calendarist activity during the period. It depicts the Old Calendarists from Albineț standing in front of their church which appears to be under construction. The photo contains a small description in the lower right hand corner which states: ”In memory of the Church in Albineț, followers of the old calendar”, without mentioning the specific date or year when the photo was taken.
Even though little information is given about its context, there are small details that reveal important aspects about the community and about the event captured in the photo. We can see that one man holds a bucket in his hand, which may contain holy water, that could indicate that the community was celebrating the consecration of their church. Considering the opposition that the Old Calendarists were facing during the 1930s, the priest in the photo might have been a local one, or he might have traveled to Albineț from a nearby village. It was common practice at this time for priests to move from one village to another. These activities were followed closely by the secret police.
The composition of the photograph suggests that the members of this Old Calendarist church cooperated with the photographer, as all of them face the camera, while some of them are even smiling, preparing to capture this important event in the life of their small community.
Even though this photograph seems to depict a peaceful and relatively small community of Old Calendarist believers, the reality is that Albineț was considered one of the most dangerous places in Bessarabia during the 1930s. The Old Calendarists in the area were deemed rebellious and dangerous, defenders of Nicolae Climovici and Ieremia Pletosu, two of the most important priests, looked for by the Gendarmerie. According to the archival documents, the photo was used by the Old Calendarist church in Albineț as a propaganda tool, in an attempt to draw attention to itself, for which reason they chose Pavel Caras as their main colporteur.

These images can be found in the ANIC, Inspectoratul General al Jandarmeriei, D 25/ 1935. Apart from these images, the file also contains declarations, newspaper articles and Gendarmerie reports about the problems caused by the Old Calendarists in Bessarabia.

For related entries see:
Această fotografie, reprodusă sub forma unei cărți poștale, a fost confiscată de poliție în 1936 de la Pavel Caras, un fost călugăr, care rătăcea prin satele din Basarabia distribuind oamenilor aceste cărți poștale.
Fotografia a fost făcută în anul 1930 în Albineț, Basarabia (Republica Moldova actuală), care era unul dintre cele mai importante centre ale activității vechilor calendariști în acea perioadă. Îi prezintă pe credincioșii din Albineț stând în fața bisericii lor ce pare a fi în construcție. Fotografia conține o scurtă descriere în colțul de jos, partea dreaptă, care spune următoarele:„În memoria bisericii din Albineț, urmași ai vechiului calendar,” fără să menționeze ziua sau anul specific în care aceasta a fost făcută.
Deși avem puține informații despre contextul fotografiei, există câteva mici detalii ce dezvăluie aspecte importante despre comunitate și despre evenimentul surprins în fotografie. Putem vedea că un bărbat ține în mână o găleată, ce ar putea conține apă sfințită, ceea ce indică faptul că grupul ar fi putut sărbători consacrarea bisericii. Luând în considerare opoziția cu care se confruntau vechii calendariști în perioada anilor ’30, preotul prezent în fotografie ar fi putut să fie unul local, sau ar fi putut să călătoreacă la Albineț dintr-un sat apropiat. La acel moment, era o practică relativ comună pentru preoții vechi calendariști să călătorească dintr-un sat în altul. Toate aceste activități erau monitorizate cu atenție de către poliția secretă.
Compoziția fotografiei sugerează faptul că membrii acestei biserici au cooperat cu fotograful, întrucât ei toți se uită la cameră, unii dintre ei chiar zâmbesc, fiind pregătiți să imortalizeze acest eveniment important din viața micii lor comunități.
Deși această fotografie pare să prezinte o comunitate pașnică, relativ mică, de credincioși, realitatea este că Albineț era considerat unul dintre cele mai periculoase locuri din Basarabia în anii 1930. Vechii calendariști din zonă erau considerați rebeli și periculoși, apărători ai lui Nicolae Climovici și Ieremia Pletosu, doi dintre cei mai importanți preoți care erau căutați de Jandarmerie. Conform documentelor de arhivă, fotografia a fost folosită de biserica din Albineț ca mijloc de propagandă, într-o încercare de a atrage atenția asupra ei, motiv pentru care l-au ales pe Pavel Caras ca și colportor.

Aceste imagini se găsesc în ANIC, Inspectoratul General al Jandarmeriei, D 25/ 1935. Pe lângă aceste fotografii, dosarul mai conține și declarații, articole de ziare și rapoarte ale Jandarmeriei cu privire la problemele cauzate de vechii calendariști din Basarabia.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Romania. Siguranța
Confiscations
Evidence, criminal
Religious groups
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Spies
Surveillance
Totalitarianism
Material culture--Religious aspects

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Arhivele Naționale ale României
Inspectoratul General al Jandarmeriei, D 25/ 1935

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1936

Rights

Copyright for these images belongs to ANIC
Arhivele Naționale ale României

Format

Image/jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

ANIC, Inspectoratul General al Jandarmeriei, D 25/ 1935

Coverage

20th Century, inter-war
Romania

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Confiscated postcard of Old Calendarists in Bălți County"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.