Archangelist Staged Ritual Moldova

Item

Title

Archangelist Staged Ritual Moldova
Înscenarea unui ritual arhanghelist, Moldova
Постановочный обряд архангелистов, Молдова

Description

This photograph which was taken by Soviet secret police officers appears to capture a ritual performed by Archangelists (a branch of the Inochentist movement) in one of their underground chapels. On closer inspection, however, it is evident that this is not a surveillance photograph but rather a staged reenactment performed for the camera. The framing, camera angle, lighting and mood of the photograph were all determined by the secret police photographer with the intention of creating a powerful image for use by the regime. Indeed, the two Archangelists, shown wearing ritual clothing and holding sacred objects, may not be performing a genuine ritual at all.

The images from this secret police photo shoot, which later appeared in Moldovan newspapers alongside a dramatized account of the dangerous and subversive activities of this group of Archangelists, demonstrate the close co-operation between the secret police and the state media organs at the time. Re-stagings of religious ritual seem to have been produced consciously as both evidence for use in trials and as propaganda tools.

With access to state security files on religious groups, the close cooperation between the state security and Soviet public media and propaganda organs becomes evident as the files clearly demonstrate how the secret police collected, produced and curated images of religion for popular consumption. The file in which these images appear contains photographic materials from several cases and seems to have been made available to journalists and authors for use in their works.

These photographs can be found in ASISRM-KGB 020193. Altogether, this file contains 39 photographs, 6 loose pages handwritten and two handwritten notebooks with religious texts. The materials are derived from several different cases.

For further reading see:
Kapaló, James A. Inochentism and Orthodox Christianity: Religious Dissent in the Russian and Romanian Borderlands. Routledge, 2019.

For related entries see:

Fotografia realizată de ofițerii poliției secrete sovietice pare să surprindă un ritual al arhangheliștilor (o ramură a mișcării inochentiste) în una dintre capelele lor clandestine. Privită mai îndeaproape, se vede cu ochiul liber că nu este atât o fotografie de filaj, cât o înscenare a ritualului, pentru a fi fotografiat. Încadrarea, perspectiva, lumina și atmosfera fotografiei sunt concepute de fotograful poliției secrete astfel încât să creeze o imagine puternică pentru a servi scopurilor regimului. Astfel, e foarte posibil ca ritualul pe care îl îndeplinesc cei doi arhangheliști înfățișați în veșminte bisericești, cu obiecte de cult să nici nu fie autentic.

Imaginile rezultate din această ședință foto a poliției secrete, și care ulterior au apărut în ziarele din Moldova completate de o relatare cu accente dramatice despre activitățile periculoase și subversive ale acestei grupări arhangheliste, dovedesc strânsa colaborare dintre poliția secretă și organele de presă de stat de la acea vreme. Astfel de înscenări și reproduceri ale ritualurilor religioase par să fi fost produse în mod deliberat pentru a servi regimului deopotrivă ca probe în procese și instrumente de propagandă.

Odată cu accesul la arhivele Securității statului, colaborarea strânsă dintre aceasta și organele de presă și de propagandă ale URSS reiese clar din dosarele privind cultele religioase, acestea arătând modul în care poliția secretă aduna, fabrica și prezenta imaginile legate de religie pentru mase. Dosarul în care apar aceste imagini conține materiale fotografice din mai multe dosare diferite și, din câte se pare, a fost compilat pentru a fi pus la dispoziția jurnaliștilor și autorilor pentru a folosi materialele în publicațiile lor.

Aceste fotografii fac parte din dosarul ASISRM-KGB 020193. În total, acesta conține 39 de fotografii, 6 coli scrise de mână și două caiete cu texte religioase scrise de mână. Materialele provin din mai multe cazuri diferite.

Pentru mai multe informații, vezi:

Kapaló, James A. Inochentism and Orthodox Christianity: Religious Dissent in the Russian and Romanian Borderlands. Routledge, 2019

Subject

Communism and Christianity--Europe, Eastern
Material culture--Religious aspects
Sects
Secret police (secret service)
Surveillance

Creator

James Kapalo and Dumitru Lisnic

Source

Arhiva Seviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
ASISRM-KGB 020193

Publisher

Hidden Galleries ERC project (no.677355)

Date

1953

Contributor

Igor Cașu

Rights

Archives of the Information and Security Services of the Republic of Moldova (Arhiva Seviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova)

Format

jpg

Language

Ru

Coverage

Moldova

Bibliographic Citation

James Kapaló and Dumitru Lisnic, "Archangelist Staged Ritual Moldova"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.