Surveillance photos of pilgrims at the Marian apparition site in Zabłudów

Item

Title

Surveillance photos of pilgrims at the Marian apparition site in Zabłudów
Zdjęcia inwigilacyjne pielgrzymów na miejscu objawienia maryjnego

Description

Initiated on 13 May 1965 by Jadwiga Jakubowska, the miracle of Zabłudów met with a growing social response in June and July. Despite the lack of any media coverage of the miracle, thousands of pilgrims from all over the country come to Zabłudów. The plan of their stay usually included two points. The first was to visit the Jakubowski family’s property in order to meet or at least see Jadwiga Jakubowska, a girl who saw the Marian apparition. The second point, for the pilgrims, was the miraculous meadow where the apparitions and other miraculous events occurred. There, on Sunday, 30 May, a riot took place when riot police attacked the people, waiting for the next apparition, with truncheons and tear gas. These actions were ineffective and the police units had to withdraw. The pilgrims treated this fact as a new miracle, and it made the miracle of Zabłudów famous throughout Poland.
Pilgrims who came to the miraculous meadow in June and early July prayed, sang Marian hymns and talked about other miracles. The phrase “Our Lady of Zabłudów” appeared in litanies. They often left different votive offerings, such as flowers, ceremonial towels, candles and rosaries. People collected water from a dug pit, which was treated as a spring, and soil, which were considered to have miraculous curative properties.
With the beginning of the quarantine of Zabłudów, whose real aim was to eradicate the miracle, access to the miraculous meadow was forbidden, guarded by a 24-hour police post. Pilgrims who tried to break through to the site of the Marian apparition were punished with a typhoid vaccination and a fine.
Among the pilgrims in the miraculous meadow, there were also undercover secret police officers. Their task was to observe the behaviour of the people who came there, eavesdropping on conversations and taking surveillance photos, which were then entered into a special album.
The presented photographs of pilgrims come from this album. The caption under the top photo reads: “A woman is hanging rosary on cross. Date 11.VII.1965”. The caption under the bottom photo reads, “A woman is collecting soil from the alleged ‘miracle’ site. Date 11.VII.1965”.
Zapoczątkowany 13 maja 1965 r. przez Jadwigę Jakubowska cud zabłudowski, w czerwcu i lipcu spotykał się z coraz większym odzewem społecznym. Mimo właściwe braku jakichkolwiek informacji o nim w mediach, do Zabłudowa przybywały tysiące pielgrzymów z całego kraju. Plan ich pobytu zawierał najczęściej dwa punkty. Pierwszym z nich było odwiedzenie posesji rodziny Jakubowskich tak, aby spotkać czy choćby zobaczyć Jadwigę Jakubowska, dziewczynkę która doznała objawienia maryjnego. Drugim miejscem przebywania pielgrzymów była cudowna łąka, gdzie miały miejsce objawienia i inne zdarzenia mirakularne. Tam też w niedzielę 30 maja doszło do zamieszek, kiedy to Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej zaatakowały przy pomocy pałek i gazów łzawiących, osoby czekające na kolejne objawienie. Działania te były nieskuteczne i odziały milicji musiały się wycofać. Fakt ten został potraktowany przez cześć pielgrzymów jako nowy cud i rozsławił cud zabłudowski w całej Polsce.
Przybywający w czerwcu i na początku lipca na cudownej łące pielgrzymi modlili się, śpiewali pieśni maryjne, rozmawiali o kolejnych cudach. Często składali też wota ofiarne, które przyjmowały formę kwiatów, ręczników obrzędowych, świec i różańców. Z samej cudownej łąki pobierano wodę z wykopanego dołu, który traktowano jak źródełko oraz ziemię, którym przypisywano właściwości uzdrawiające.
Wraz z rozpoczęciem kwarantanny Zabłudowa, której prawdziwym celem było zlikwidowanie cudu zabłudowskiego, dostęp do cudownej łąki został zakazany, czego pilnowały 24 godzinne posterunki milicyjne. Osoby, które jednak próbowały się dostać do miejsca objawienia maryjnego, były skazywane na obowiązkowe szczepienia i mandaty.
Wśród pielgrzymów na cudownej łące pracowali też po cywilnemu funkcjonariusze specjalnego oddziału tajnej policji. Ich zadaniem było obserwowanie zachowań przybywających tam osób, podsłuchiwanie rozmów oraz robienie z ukrycia zdjęć, które następnie trafiły do specjalnego albumu.
Prezentowane zdjęcia pochodzą z tego albumu. Podpis pod zdjęciem górnym brzmi: „Kobieta wiesza różaniec na Krzyżu. Data 11.VII.1965”. Podpis pod zdjęciem dolnym brzmi: „Kobieta bierze ziemię z miejsca rzekomego „cudu”. Data 11.VII.1965”.

Subject

Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Secret police (secret service)
Surveillance
Surveillance photographs

Creator

Maciej Krzywosz

Source

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
AIPN Bi 012/1337, 30.

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No. 677355

Date

1965

Contributor

Maciej Krzywosz

Rights

Copyright for these images belongs to the Institute of National Remembrance Poland
www.ipn.gov.pl

Format

jpg

Language

PL

Type

image

Identifier

AIPN Bi 012/1337, 30.

Coverage

20th century Poland

Bibliographic Citation

Maciej Krzywosz, “Surveillance photos of pilgrims at the Marian apparition site in Zabłudów”

Date Created

2022

Site pages

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.