Network scheme of funding from the West of the Romanian Greek Catholic Underground, 1971

Item

Title

Network scheme of funding from the West of the Romanian Greek Catholic Underground, 1971
Schema rețelei de finanțare din Vest a clandestinității greco-catolice române, 1971

Description

The image represents a funding scheme of the Greek Catholic underground from abroad drawn up by the secret police officer. The scheme links Fr. Iacob Goia, a Dominican monk who emigrated from Romania in 1946 and lived in Paris with the persons he was financing in the Greek Catholic underground. The scheme is detailed providing the members of the diaspora sending money and objects into Romania with their addresses but also the names and addresses of the recipients of the funds. A note tells the reader that these connections were revealed to the secret police gradually between August 1969 and February 1970. In documents describing the network, the officers caution that the correspondence that is intercepted should not lead to interrogation in order to give the officer sufficient time to uncover the entire network. Ample descriptions were offered of the ingenious ways in which the financial help reached the Greek Catholic underground (various goods were sent to Romania (even mystery novels) to be sold and money used to finance religious services of underground clergy).
The image comes from file CNSAS D69 (volume 69). The file has over 100 volumes on the Catholic problem in Romania and documents and photographs on financing the Catholic underground appear throughout the file. Along with this image there are interrogation reports, correspondence, surveillance reports.

For related items see:
Imaginea reprezintă schema unei rețele de finanțare a Greco-Catolicilor din clandestinitate creată de un ofițer al poliției secrete. Schema îl leagă pe călugărul dominican Iacob Goia care a emigrat din România în 1946 și trăia la Paris cu persoanele pe care le susținea financiar dintre greco-catolicii din ilegalitate. Schema este detaliată oferind numele membrilor diasporei care trimiteau bani și bunuri de larg consum în România cu adresele lor cât și numele și adresele destinatarilor fondurilor. O notă în document spune cititorului că aceste legături au fost descoperite treptat în decursul unei jumătăți de ani (august 1969 - februarie 1970). În documente descriind rețeaua ofițerii interzic ca interceptarea corespondenței să fie urmată de interogatoriu pentru a oferi ofițerului suficient timp pentru a descoperi întreaga rețea. Descrieri ample sunt făcute modului ingenios în care ajutorul financiar ajunge la clandestinitatea greco-catolică (diferite bunuri erau trimise în România (chiar și romane polițiste) pentru a fi mai apoi vândute iar banii folosiți pentru a finanța intenții (servicii religioase) preoților greco-catolici din clandestinitate).
Imaginea provine din dosarul CNSAS D69 (volum 69). Dosarul are peste 100 de volume despre problema catolică din România, documente și fotografii despre finanțarea clandestinității catolice apar de-a lungul dosarului. Împreună cu această imagine există în dosar rapoarte de interogare, corespondență, rapoarte de monitorizare.

Pentru rubrici similare, vezi:

Subject

Secret Police
Religious Diaspora
Communism and religion
Catholic Church--Byzantine rite, Greek

Creator

Anca Șincan

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) D69, vol 69

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No. 677355

Date

1971

Rights

Copyright for these images belongs to CNSAS
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Format

jpeg

Language

RO

Type

image

Identifier

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității ,CNSAS, D69

Coverage

20th century Romania

Bibliographic Citation

Anca Sincan, "Network scheme of funding from the West of the Romanian Greek Catholic Underground", http://hiddengalleries.eu/digitalarchive/admin/item/515

Date Created

2021

Site pages

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.