Confiscated handwritten songbook belonging to a Tudorist believer

Item

Title

Confiscated handwritten songbook belonging to a Tudorist believer
Carnețel de cântări confiscat aparținând unui credincios tudorist

Description

These images show a handwritten songbook that was confiscated from a Tudorist believer during a luggage inspection in 1975 whilst he was doing his military service.
The first image shows the inside cover of the songbook, containing a short verse that reads: “And then, the whole eternity will be your prize, Because you were patient and kept yourself pure, For Him, and many hardships you have endured, But you kept yourself white and pure.” We also catch a glimpse of the first verses of a religious song. The following two images show other religious songs that he had handwritten. Because the songs are numbered we learn that there are 49 songs that he had collected and handwritten. The second image shows a song written by Nicolae Moldoveanu, entitled “Remain in Me” (Rămâneți în Mine). The third image represents the continuation of the short verse written on the inside cover. We learn, thus, that the song is called “Beloved Lily” (Crin iubit) and is a song written by Traian Dorz. Both Nicolae Moldoveanu and Traian Dorz were well-known religious figures and members of the Lord’s Army (Oastea Domnului) that suffered imprisonment and persecution during communism. The songs and hymns that they wrote are still valued and highly regarded by various religious communities, including the Tudorists and Neo-protestant communities.
The size of the songbook is quite small, suggesting that its owner was trying to keep it secret or hidden. From a report that was composed following the event, as well as from a letter that the Tudorist believer had written, we learn that the songbook was found in one of his pieces of luggage during an inspection. It was confiscated along with a notebook, of which only the covers were attached to his file, as well as other religious books. The Tudorist believer was labelled as a “religious fanatic” and was accused of smuggling religious materials into the army. The fact that all these materials were attached to his file suggests that he was closely monitored by his peers during his military service.

This songbook can be found in the file CNSAS, I 0456045. It also contains some personal letters, as well as reports and declarations of the people who were giving information about the Tudorist believer.

For related entries see:
Aceste imagini prezintă un carnețel de cântări scris de mână ce a fost confiscat de la un credincios tudorist în timpul unei percheziții a valizei sale, în 1975, când servea în armată.
Prima imagine prezintă interiorul primei coperți a carnețelului de cântări, conținând un scurt vers care spune: „Și atunci veșnicia-ntreagă îți va fi răsplată, C-ai răbdat și în toate te-ai păstrat curată, Pentru El și-n multe chinuri, Te-ai păstrat tot albă și curată.” Putem vedea, de asemenea, și primele versuri ale unui cântec religios. Următoarele două imagini prezintă alte cântări religioase pe care credinciosul le-a scris de mână. Întrucât cântările sunt numerotate, aflăm că acesta a colectat și scris 49 de cântece. Cea de a doua imagine prezintă o cântare compusă de Nicolae Moldoveanu, intitulată „Rămâneți în Mine”. Cea de a treia imagine ne prezintă continuarea versului scris pe coperta interioară a carnețelului. Astfel, aflăm că titlul cântecului este „Crin iubit”și că este un cântec compus de Traian Dorz. Atât Nicolae Moldoveanu, cât și Traian Dorz au fost două personalități religioase importante și membri ai Oastei Domnului, ce au fost supuși persecuțiilor din închisorile comuniste. Cântările și imnurile religioase pe care aceștia le-au compus sunt în continuare apreciate de către comunitățile evanghelice neo-protestante din România. Carnețelul de cântări este de dimensiuni mici, sugerând faptul că deținătorul său încerca să îl păstreze secret sau ascuns. Dintr-un raport ce a fost scris în urma evenimentului, precum și dintr-o scrisoare redactată de credincios, aflăm faptul că acest carnețel a fost descoperit într-una dintre valizele sale în urma unei percheziții. Acesta a fost confiscat împreună cu un carnet, din care doar coperțile mai erau atașate la dosar, precum și cu alte cărți cu caracter religios. Credinciosul tudorist a fost catalogat drept un „fanatic religios” și a fost acuzat că a introdus material religios în armată. Întrucât toate aceste materiale au fost atașate la dosarul său de urmărire informativă denotă faptul că acesta era supravegheat îndeaproape de către camarazii săi.

Acest carnețel de cântări se găsește în CNSAS, dosarul I 0456045. Acesta mai conține câteva scrisori personale, precum și rapoarte și declarații ale celor ce ofereau informații despre credinciosul tudorist.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Romania. Siguranța
Material culture--Religious aspects
Confiscations
Evidence, criminal
Communism--Europe, Eastern
Communism--Romania
Religious groups
Communism and religion
Communism and Christianity
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism--Europe
Communism--Europe--History
Communism--Europe--History--20th century
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Communism--History--20th century
Spies
Surveillance
Totalitarianism

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
CNSAS, I 259046

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1975

Rights

Copyright for these images belongs to CNSAS
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Format

Image/jpg

Language

RO

Type

Image

Identifier

CNSAS, I 0456045

Coverage

20th Century, Romania

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Confiscated handwritten songbook belonging to a Tudorist believer"

Date Created

2020

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.