Mugshots of Spiritual Fathers from Odaia, Moldova

Item

Title

Mugshots of Spiritual Fathers from Odaia, Moldova
Fotografii ale părinților spirituali din Odaia în arest, Moldova
Фотографии арестованных духовных отцов из Одаи, Молдовa

Description

The mugshot is one of the main visual materials produced by the secret police during their investigations. Together with fingerprints and personal information, mugshots connect the police image of the alleged enemy to an actual person, whom they show stripped of personal dignity and agency, often head-shaven, dejected, pensive and nervous. Mugshots are contained in almost all secret police criminal investigation case files and were produced according to a very precise set of rules which makes them very similar from one case to another. Although at a first glance they seem less interesting than other types of visual material, their use in fieldwork can bring unexpected results.
During a fieldwork trip to the village of Odaia in Moldova in the summer of 2018, we offered local believers the possibility of viewing the mugshots from the criminal case file of Dumitru Busilcov, Gheorghe Mârza, and Ermolae Croitor, the spiritual fathers of the local community. They had been arrested in 1953 accused of organising a sectarian commune of followers of Ioan Zlotea (a monk and spiritual father who attracted a large following in Bessarabia in the interwar period) and Inochentie of Balta (the founder of the religious movement commonly referred to as Inochentism), and of collaboration with German and Romanian authorities during the war and were condemned to 25 years of labour camp. The interviewed believers were surprised and slightly shocked by the photos of their spiritual leaders whose archival images differed from the way their detention in the prison camp have been imagined by the community. The mugshot photographs elicited many stories about the detention of their leaders and about the miracles they had worked in the prisons. For these believers, the mugshot made the connection between the religious leaders they knew at home in the community and their fabricated identity created by the police. Showing such images to descendent communities entails certain risks that need to be carefully balanced. The mugshots, when viewed outside of their archival context, came to possess a new agency with the potential to be both traumatic and liberatory for the community. However, the continued enclosure of Communist-era anti-sect case files in the archives and their separation from and lack of accessibility for the targeted communities also has the potential to cause future harm to minority religious groups. The disclosure of archival images represents an important means through which numerous propaganda myths about allegedly harmful sects can be deconstructed. Without the inclusion of the voices of members persecuted groups, the analysis and re-interpretion of the textual and visual materials stored in the police archives will always remain incomplete.

For related entries see:


Împreună cu amprentele și datele personale, pozele de tipul celor prezentate sunt o metodă importantă de incriminare și identificare ale persoanele arestate cu dosarele de urmărire penală produse în cadrul investigațiilor poliției secrete sovietice. Aceste poze prezintă imagine persoanei arestate lipsită de demnitate, agenție, adesea rasă pe cap și demoralizată. Asemenea poze au fost incluse în fiecare dosar de urmărire penală al poliției secrete și erau produse conform unor reguli și norme general acceptate, care le fac foarte similare de la un caz la altul. La prima vedere, acestea par mai puțin interesante decât alte fotografii incluse în dosare, dar pozele din arest pot aduce rezultate neașteptate în cadrul interviurilor efectuate de antropologi.
În timpul unei vizite cu scop etnografic în satul Odaia, Republica Moldova, în vara anului 2018, am oferit credincioșilor locali posibilitatea de a vedea pozele din arest ale părinților lor spirituali, Dumitru Busilcov, Gheorghe Mârza și Ermolae Croitor, care au fost arestați în 1953, fiind acuzați de formarea unei comune sectare din adepții lui Ioan Zlotea (monah și părinte spiritual care a avut un număr mare de adepți în Basarabia în perioada interbelică) și ai lui Inochentie de la Balta (întemeietorul mișcării religioase cunoscute sub numele de Inochentism). Un alt cap de acuzare în cazul lui Dumitru Busilcov, Gheorghe Mârza și Ermolae Croitor, a fost cel de colaboraționism cu autoritățile Române și Germane în perioada războiului. În baza acestor învinuir, părinții spirituali ai comunității din Odaia au fost condamnați la 25 de ani muncă silnică. Credincioșii intervievați au fost surprinși de felul în care imaginile părinților lor spirituali din pozele poliției politice diferă de modul în care ei și-au imaginat chipul lor în perioada detenției. Prezentarea imaginilor i-a încurajat pe credincioși să vorbească despre detenția părinților lor spirituali și despre minunile săvârșite de ei. Pentru credincioși, pozele au realizat o conexiune între părinții spirituali așa cum i-au cunoscut ei, și imaginea lor fabricată de poliția secretă. Prezentarea imaginilor comportă anumite riscuri care trebuie luate în considerare, iar în afara contextului dosarelor aceste imagini au obținut o nouă agenție cu efect traumatic și liberator pentru comunitate. Dincolo de aceasta, păstrarea în arhive a dosarelor de urmărire penală din perioada Comunistă și restricționarea accesului credincioșilor la aceste materiale are potențialul de a cauza efecte negative pentru comunitățile religioase la care se referă. Deschiderea arhivelor reprezintă o etapă importantă pentru deconstruirea numeroaselor mituri ale propagandei privind presupuse secte dăunătoare. Fără a lua în considerare ce spun vocile credincioșilor privind materialele din arhivele poliției politice, studierea dosarelor ar fi incompletă.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Evidence criminal
Totalitarianism
Religious sects
Communism--Soviet Union--History--Sources
Evidence photographs
Trials (Political crimes and offences)--Soviet Union
Communism and religion
Christian sects--Soviet Union

Creator

Dumitru Lisnic

Source

Arhiva Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova ASIS, 023171, Vol. 1-2.

Publisher

Hidden Galleries (ERC project no.677355)

Date

1953

Contributor

Igor Cașu

Rights

Arhiva Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova

Format

Image/jpg

Language

RU

Type

Image

Identifier

ASIS, 023171, Vol. 1-2.

Coverage

20th century, Moldova

Bibliographic Citation

Dumitru Lisnic, "Mugshots of Spiritual Fathers from Odaia, Moldova"

Date Created

2019

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.