Cryphtographic letters written by a Hungarian Baptist minister

Item

Title

Cryphtographic letters written by a Hungarian Baptist minister
Egy magyar baptista lelkész titkosírással írott levelei

Description


In this image we see cryptographic letters written by agent ‘Géza Szebeni’. This was not his real name but his secret service pseudonym. The first image is of the visible “cover letter” which masks the cryptographic letter shown here in the second image, while the third image is the decoded transcript of the cryptographic letter.
The letters were created using a cryptographic technique that allows the writer to hide the important message underneath a decoy message containing inane and useless information.
In this case, the cover letter resembles friendly correspondence such as family issues and weather. The cryptographic letter, which is hidden behind the cover letter and which had to be developed using a special technique, contained the intelligence information. The agent, ‘Géza Szebeni’ sent his letters to the Hungarian secret service using different Hungarian-American names and addresses.
Agent ‘Géza Szebeni’ was recruited in 1961 and between 1961 and 1969 in five working dossiers he reported on the inner life of the Baptist community in Hungary. In 1969 he took up a position as the pastor of the Hungarian Baptist community in Detroit, USA. Szebeni was expected to work as an operative for a period of 4-6 years to “conduct research and maybe recruit people in addition to collect, organize and analyze materials connected to the American small churches.” From 1969 he reported on a monthly basis through “first class cryptography.”
From the dossiers we learn that Szebeni was trained in intelligence methods, including the use of cryptographic letters for communication and in eavesdropping techniques and its prevention.
The officers of the Hungarian secret police kept reminding ‘Szebeni’ to fold the paper first before writing to ensure that he did not write on the folded part as it was not possible to develop text written on the fold. Often his coded messages were incomprehensible. An instruction document entitled “The basics of invisible cryptography” (A láthatatlan tikosírás alapjai) was produced for agents and can be found in the archives at ÁBTL.
In 1969-70, ‘Szebeni’ was met at a previously agreed location every six months, however, from 1971 reports from ‘Szebeni’ become scarcer. He explains to the complaining officers that he felt he was under surveillance and therefore did not send regular reports in order to protect himself. In 1972, the secret police broke off contacts with ‘Szebeni’ as his existential and social situation took an unfavorable turn and his reports had no operative value for the Hungarian secret service. Finally, in 1976 he was expelled from the secret police network. When visiting Hungary in 1979, he returned his cryptographic toolkit, a black notebook. He died in 1981 in the USA.
The cryptographic letters come from files ÁBTL 3.2.2 T-27/2-3. In the files we find many letters with the original cover letter, the developed cryptographic letter containing the intelligence and the transcript of the reported message.

A képeken a ’Szebeni Géza’ fedőnevű ügynök titkosírással írt levelei láthatók. Az első kép a ’fedőlevél’, amely álcázza a második képen megjelenített titkosított levelet, míg a harmadik képen a titkosírásos levél feloldott átirata látható.
A betűket egy olyan kriptográfiai technikával hozták létre, amely lehetővé tette, hogy az író egy jelentéktelen információkat tartalmazó ’fedőlevéllel’ álcázza a fontos üzenetet. Jelen esetben a ’fedőlevél’ baráti hangvétellel családi témákat és az időjárást taglalja, a titkosított levél pedig tartalmazza a speciális technikával előhívható valódi operatív információt. Szebeni Géza ügynök különböző amerikai magyar neveket és címeket használva küldte el leveleit a magyar titkosszolgálatnak.
A Szebeni Géza fedőnevű ügynököt 1961-ben szervezték be, majd 1961 és 1969 között öt munkadossziéban számolt be a magyarországi baptista közösség belső életéről. 1969-ben a detroiti magyar baptista közösség lelkésze lett az Egyesült Államokban. Szebenitől azt várták, hogy 4–6 évig operatív munkát, valamint „kutató, feldolgozó, tanulmányozó és esetleg beszervező munkát végezzen. Összegyűjtse, rendszerezze és operatív szempontjainknak megfelelően tudományosan feldolgozza az amerikai kisegyházakkal kapcsolatos anyagokat.” 1969-től havonta számolt be „I. osztályú titkos tintával, illetve írószerrel”.
A dossziékból megtudhatjuk, hogy Szebenit kiképezték a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, többek között titkosírásos üzenetek küldésére, valamint a lehallgatási technikákra és azok megelőzésére.
A magyar titkosrendőrség folyamatosan emlékeztette Szebenit, hogy az írás előtt hajtogassa össze a papírt és bizonyosodjon meg arról, hogy ne írjon az összehajtott élekre, mivel onnan nem lehetséges a szöveget előhívni. Kódolt üzenetei gyakran érthetetlenek voltak. Az ügynökök számára „A láthatatlan titkosírás alapjai” címmel oktatóanyag is készült, amely az ÁBTL archívumában megtalálható.
1969-70-ben Szebenivel egy előzetesen egyeztetett helyszínen félévenként találkoztak, azonban 1971-től Szebeni jelentései egyre ritkultak. Amikor ezt számonkérték rajta, Szebeni azzal védekezett, hogy úgy érezte, hogy megfigyelés alatt állt és ezért nem küldött rendszeres jelentéseket saját védelme érdekében. 1972-ben a titkosrendőrség megszakította Szebenivel a kapcsolatot, mivel egzisztenciális és társadalmi helyzete kedvezőtlen fordulatot vett, és jelentéseinek már nem volt operatív értéke a magyar titkosszolgálat számára. Végül 1976-ban kizárták a titkosrendőrség hálózatából. 1979-ben magyarországi látogatása során visszaszolgáltatta a titkosításhoz szükséges eszközét, egy fekete füzetet. 1981-ben halt meg az Amerikai Egyesült Államokban.
A titkosírásos levelek az ÁBTL 3.2.2 T-27 / 2-3 fájlokból származnak. Az állományban több levelet találunk benne az eredeti ’fedőlevéllel’ és az előhívott titkosírásos levéllel, amely tartalmazza az eredeti jelentést és annak átiratát.

Subject

Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism--Europe--History--20th century
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Secret police (secret service)
Surveillance
Material culture--Religious aspects
Religious groups
Communism--Hungary--History

Creator

Kinga Povedák

Source

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
ÁBTL 3.2.2 T-27/2-3.
http://www.abtl.hu

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1961

Rights

copyright for these images belongs to ÁBTL
http://www.abtl.hu

Format

image/tif

Language

HU

Type

image

Identifier

ÁBTL 3.2.2 T-27/2-3.
http://www.abtl.hu

Coverage

Hungary
20th century

Date Created

2019

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.