Confiscated Brethren Magazine Bucharest

Item

Title

Confiscated Brethren Magazine Bucharest
Revistă a comunității Frățești confiscată București

Description

The images show a Brethren publication entitled Viață și Lumină volume three, issue nine from September 1930. According to the text on the cover, the publication appeared once a month and was edited by Florea Moisescu with administrative facilities in Bucharest under the direction of Gheorghe Teodorescu. Scripture references from the Gospel of John are included under the title, from which the latter is derived. The subscription cost was 60 lei per year in Romania and one dollar in America.

This issue, along with two others, were included in the file composed by the General Police Division on the Norwegian Society Norske Israelmision. The society was a missionary organization aimed at converting Jews to Christianity that received authorization from the Ministry of Religious Denominations through order nr. 15486/1565/930. Their representative in Romania was Isaac Feinstein, a Romanian citizen of Jewish ethnicity, born in Dorohoi, whose memoranda to the government requesting freedom for the society to function in the cities of Reni and Iași is included in the file. Another letter from Feinstein to the Ministry of Interior included in the file protests the application of decision nr. 4781 from 1937 to their activity. The aforementioned decision was passed to limit the activity of religious minorities or sects, which Feinstein argued his organization was not.

The Brethren publications are not mentioned anywhere else in the file. They were likely gathered by police informers during one of Feinstein’s Norske Israelmision meetings. The Brethren religious minority was considered a sect with foreign allegiance and strictly monitored during the 1930s and outlawed by the Ion Antonescu government in 1940. The placement of the publications with the police correspondence and memoranda concerning the Norwegian society implicates both groups in what could be considered activity threatening state security. Feinstein’s Jewish ethnicity is continually brought up in reports included in the file revealing the police’s intention (as also expressed in other files) of finding a link between the Jewish threat and the sectarian threat.

The publication comes from file ANIC, DGP inv. 2349, 51/1930. The file includes two other Brethren publications, police reports, correspondence between the Ministry of Interior-General Police Division, the Bucharest Regional Inspectorate, and the Galați Municipal Police, as well as letters sent by Isaac Feinstein to the Ministry of Interior.

For related entries see:
Aceste imagini prezintă o publicație a comunității Frățești intitulată Viață și Lumină, volumul trei, numărul nouă din septembrie 1930. Conform textului de pe copertă, publicația apărea odată pe lună și era editată de Florea Moisescu, având sedii administrative în București sub îndrumarea lui Gheorghe Teodorescu. Referințe scripturale din Evanghelia după Ioan sunt incluse sub titlul publicației, acesta din urmă fiind inspirat din respectiva referință. Costul unui abonament anual era de 60 de lei în România și de un dolar în America.

Acest număr al revistei, împreună cu alte două numere, au fost incluse în dosarul produs de Divizia Generală a Poliției cu privire la Societatea Norvegiană Norske Israelmision. Societata era o organizație misionară ce avea ca scop convertirea evreilor la creștinism și a primit autorizație de la Ministerul Denominațiilor Religioase prin ordinul nr. 15486/ 1565/ 930. Reprezentantul acestora în România era Isaac Feinstein, un cetățean român de etnie evreiască, născut în Dorohoi, a cărui cerere adresată guvernului cerând libertatea și dreptul societății de a funcționa în orașele Reni și Iași este inclusă în dosar. O altă scrisoare din partea lui Feinstein către Ministerul de Interne protestează aplicarea deciziei nr. 4781 din 1937 la activitatea societății. Decizia în cauză a fost adoptată pentru a limita activitatea minorităților religioase sau a sectelor, Feinstein susținând că organizația pe care o conducea nu era nici una dintre cele de mai sus.

Publicațiile comunității Frățești nu mai sunt menționate într-un alt loc în cadrul dosarului. Acestea au fost, cel mai probabil, adunate de către informatori ai poliției de la Feinstein în timpul uneia dintre întânirile societății Norske Israelmision. Minoritatea religioasă a Fraților/Creștinilor după Evanghelie a fost considerată o sectă cu legături străine și a fost strict monotorizată în timpul anilor 1930, fiind ulterior scoasă în afara legii de către guvernul Ion Antonescu, în anul 1940. Plasarea publicației împreună cu corespondența poliției și cererea cu privire la societatea norvegiană implică ambele grupări în ceea ce poate fi considerată activitate periculoasă pentru siguranța statului. Originea evreiască a lui Feinstein este menționată în mod permanent în rapoartele incluse în dosar dezvăluind intenția poliției (exprimată, de altfel, și în alte dosare) de a găsi o legătură între pericolul evreiesc și cel sectar.

Publicația provine din ANIC, DGP inv. 2349, 51/1930. Dosarul mai conține două alte publicații similare, rapoarte ale poliției, corespondența dintre Ministerul de Interne și Diviza Generală a Poliției, Inspectoratul Regional din București și Poliția Municiplă din Galați, precum și scrisori trimise de Isaac Feinstein către Ministerul de Interne.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Romania. Siguranța
Confiscations
Religious groups

Creator

Iemima Ploscariu

Source

Arhivele Naționale ale României
Inspectoratul General de Poliție, fond 2349, D 51/ 1930
http://arhivelenationale.ro/site/

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1930

Rights

Copyright for these images belongs to ANIC
Arhivele Naționale ale României
http://arhivelenationale.ro/site

Format

Image/jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

ANIC, Inspectoratul General de Poliție, D 51/ 1930

Coverage

20th Century
Romania

Bibliographic Citation

Iemima Ploscariu, "Confiscated Brethren Magazine Bucharest"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.