Photographs of confiscated religious materials smuggled into Romania

Item

Title

Photographs of confiscated religious materials smuggled into Romania
Fotografii reprezentând materialul religios strecurat în România și confiscat la graniță

Description

These photos were taken in 1985 and show the search by Customs Officers of a car belonging to three tourists who were trying to cross the border into Romania. This was a normal procedure and any attempt to smuggle religious materials into the country was considered dangerous and an attack against the regime.
The first image depicts the three tourists together with all the religious material that they were presumably hiding in their car. Among the books we can see a few Bibles, brochures, calendars, some cassettes and songbooks. These materials were confiscated along with the list of names of the people that they were supposed to be delivered to. The second image shows the officers as they were uncovering the religious materials that were hidden in the car. These type of images are recurrent in evidence files and they are used to prove the guilt of the persons trying to smuggle religious or other forbidden materials in the country.
Similar to the second image, the third and the forth photos depict the officers pulling religious books out from their hiding places. The photos were taken at the precise moment (or were staged to appear as such) in an attempt to emphasize the dramatic character of the situation and to further incriminate the smugglers. The books were hidden in various hard-to-reach places inside the car such as the engine area, as can be seen in the forth image.
According to the report present in the file, the three people tried to enter Romania in September 1985 but there is no mentions of where they came from. However, based on the registration plate of their car, as depicted in some of the photos, it is safe to assume that they were West German tourists from Karlsruhe, presumably Christians belonging to a protestant or Evangelical church, that were trying to smuggle religious materials inside the country. The tourists were fined and denied access to the country.

The photos can be found in the file CNSAS, D 00003, vol. 1. Apart from these four photos, there are seven other photos referring to this particular case, 18 photos concerning two similar cases, as well as other police reports and instructive materials for the officers on how to act in these type of situations.

For related entries see:
Aceste fotografii au fost făcute în anul 1985 și prezintă percheziția de către ofițerii vamali a unei mașini ce aparținea unor turiști germani ce încercau să treacă granița înspre România. Aceasta era o procedură normală și orice tentativă de a strecura materiale religioase în țară era considerată periculoasă și un atac la adresa regimului.
Prima imagine îi prezintă pe cei trei turiști împreună cu tot materialul religios pe care se presupune că îl ascundeau în mașina lor. Printre cărți se pot vedea câteva Biblii, broșuri, calendare, casete, precum și cărți de cântări. Aceste materiale au fost confiscate împreună cu lista de nume ale oamenilor cărora trebuiau să le fie livrate. Cea de a doua imagine îi prezintă pe ofițeri în timp ce descopereau materialele religioase care erau ascunse în mașină. Acest tip de imagini este des întâlnit în dosarele penale și ele sunt folosite pentru a dovedi vinovăția celor ce încercau să strecoare în țară materiale religioase sau cu caracter interzis.
Similar celei de a doua imagini, cea de a treia și a patra imagine îi prezintă pe ofițeri scoțând cărți religioase din locurile în care erau ascunse. Fotografiile au fost făcute la momentul precis descoperirii acestora (sau au fost înscenate să pară astfel), într-o încercare de a scoate în evidență caracterul dramatic al situației și de a continua să îi incrimineze pe turiști. Cărțile au fost ascunse în numeroase locuri dificil de accesat din interiorul mașinii, precum zona motorului, așa cum poate fi observat în cea de a patra imagine.
Conform raportului prezent în dosar, cei trei oameni au încercat să intre în țară în septembrie 1985, dar nu există nici o mențiune cu privire la locul de unde proveneau. Totuși, bazându-ne pe plăcile de înmatriculare ale mașinii, se poate deduce că aceștia erau turiști vest germani din Karlsruhe și erau, cel mai probabil, creștini ce aparțineau unei biserici protestante sau evanghelice. Turiștii au fost amendați și li s-a interzis accesul în țară.
Fotografiile se găsesc în CNSAS, D 00003, vol. 1. Pe lângă cele patru fotografii, în dosar se mai găsesc șapte fotografii în legătură cu acest caz, 18 poze ce au legătură cu două cazuri similare, precum și rapoarte ale poliției și materiale cu caracter instructiv pentru ofițeri.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Nationalism--Romania--History
Surveillance
Romania. Securitatea
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Spies
Totalitarianism
Material culture--Religious aspects
Religious groups
Confiscations
Evidence photographs
Underground literature

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
CNSAS, D 00003, vol. 1.

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1985

Rights

Copyright for these images belongs to CNSAS
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Format

Image/ jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

CNSAS, D 00003, vol. 1.

Coverage

20th Century, Romania

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Photographs of confiscated religious materials smuggled into Romania"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.