Letter about clandestine catechism classes Budapest

Item

Title

Letter about clandestine catechism classes Budapest
Titkos budapesti hittanóráról szóló levél

Description

The image shows the photocopy of a handwritten letter from Budapest, September 1954, recommending a cathecism teacher who gave clandestine classes to children. Written on a piece of checkered paper the letter provides precise information about when and where to contact this person. It also contains instructions on how to get to the location of the meeting, a private flat. The visit of the person addressed in the letter, a doctor’s wife who was looking for a religious teacher for her daughters, was already expected by the catechism teacher, who had been notified of her intentioned visit. Near the end of the short and rather straightforward text the writer, a widow, notes: „This has to be kept in secret, obviously”. The envelope belonging to the letter with the names and addresses of sender and adressee was also copied and attached to the file.
Although there is no additional information in the file about the identities of the corresponding partners, the letter gives some clues about their relationship and social background. The writer uses a form of address "My honourable Lady” typical of the old regime and notes at the very end of the letter that "the clothes are ready”. This allows us to assume that she may have been a seamstress or a laundress and the addressee was one of her clients. It is also apparent from the letter that the sender knew the cathecism teacher and wrote of him with utmost repsect, describing him as an extraordinary person and a superb speaker whose sermons were attended by "thousands”.
The letter was written four years after the Hungarian government made the previously compulsory cathecism classes optional in schools. Although getting religious education remained technically possible, parents were strongly discouraged against enrolling their children in these classes. As a 1955 informant report from another file reveals, even cathecism teachers in schools were confidentially instructed to try to reduce the number of students in their classes. For those wanting to learn about religion, private cathecism classes held by one of the several clandestine religious organisations and movements were the only option. The authority deemed these classes illegal and pursued their teachers: priests, former monks and nuns, or lay activists. Getting involved in these classes in any way was risky and as this letter illustrates, finding a teacher or accepting a student was a matter of trust in which people relied on their personal relations.
The letter comes from a documentary file on underground Roman Catholic religious groups that were connected to a movement lead by György Bulányi, a piarist monk. Though the letter only mentions the surname of the cathecism teacher, "Barlai”, he is most probably identical with Ödön Szabolcs Barlay, a former cistertian monk and teacher, who is featured in many other ÁBTL files. He was imprisoned in 1958 and 1961 for organizing illegal religious youth groups and giving illegal cathecism classes. Interestingly however, he was not in touch with those groups that were the targets of this particular file, and apart from the letter his name is not mentioned in it.
The letter is included in file ÁBTL 3.1.5 O-11959/4. Apart from this letter the file contains copies of personal letters and postcards, confessions under interrogation, reports on illegal gatherings, transcripts of tapped phone calls and recorded gatherings and detailed reports on shadowings.

For further readings see:
Bögre Zsuzsanna – Szabó Csaba 2010 Törésvonalak. Apácasorsok a kommunizmusban. Budapest, Metem–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány–Szent István Társulat.
Mezey András 2014 Az első hazai bázisközösségek: a Bulányi-jelenség és a Katolikus Egyház az 50-es évek elején In Barna Gábor – Povedák Kinga (ed.): Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában.

A képen egy 1954 szeptemberében budapesten feladott levél másolata látható. A kockás papírlapra írott levél feladója arról tájékoztatja a címzettet, egy orvos feleségét, aki hittanoktatót keres a kislányainak, hogy ismer valakit, aki alkalmas lenne a feladatra. Pontosan leírja, mikor és hol tud vele kapcsolatba lépni, és hogyan juthat el a találkozó helyére, egy magánlakásra, ahol már várni fogják. Rövid és lényegretörő levele végén a levélíró, egy özvegyasszony, megjegyzi, hogy „ezt természetesen titoktartás mellet(sic!) kell tartani”. A levélhez tartozó boríték másolatát, amelyen szerepel a feladó és a címzett neve és címe, a levéllel együtt csatolták a titkosszolgálati dossziéhoz.
Noha a dosszié ezen túl semmilyen információval nem szolgál a levelező felek személyazonosságával kapcsolatban, a levél tartalma ad némi támpontot társadalmi hátterüket és a kettejük közötti kapcsolatot illetően. A levél írója a „régi világban” használatos megszólítással, „Igen Tisztelt Nagyságos Asszony!” kezdi írását, amelyet azzal zár, hogy „a holmik kész[en vannak]. Ebből arra következtethetünk, hogy talán varrónőként dolgozhatott a címzettnek. A levélből az is kiderül, hogy szerzője személyesen is ismerte a hittantanárt, akit a legnagyobb tisztelettel említ és azt írja róla, rendkívüli ember, remek szónok, akinek a szentbeszédeit „ezrek” látogatták.
A levél négy ével azután íródott, hogy a magyar kormány eltörölte a kötelező iskolai hittanoktatás, a hittant pedig fakultatív tantárggyá nyilvánította. Habár hittanoktatásban elvben továbbra is részt lehetett venni, a szülőket minden eszközzel igyekeztek lebeszélni arról, hogy gyermekeiket beírassák a hittanórákra. Egy másik dossziéból származó 1955-ös jelentés szerint például informálisan magukat a hittanoktatókat is arra utasították, hogy igyekezzenek csökkenteni az óráikat látogató tanulók számát. Azok számára tehát, akik gyermekeiket vallásos nevelésben szerették volna részesíteni, sokszor a titkos vallási mozgalmak és szervezetek által tartott privát hittanórák jelentették az egyetlen lehetőséget. A hatalom ezeket az órákat törvényellenesnek tekintette, és üldözte azokat a papokat, egykori szerzeteseket és világi aktivistákat, akik részt vettek az oktatásban. Kockázatos vállalkozás volt tehát bármilyen minőségben részt venni ezeken a foglalkozásokon, és ahogyan e levél is mutatja, hittantanárt találni vagy hittantanulót felvenni bizalmi ügy volt, amelyben az emberek nagyrészt személyes kapcsolataikra támaszkodtak.
A levél a piarista szerzetes Bulányi György vezette katolikus mozgalommal kapcsolatba hozott földalatti katolikus csoportok egyik objektum dossziéjában található. Bár a szöveg csak a hittanoktató vezetéknevét – Barlai – említi, valószínűleg Barlay Szabolcs Ödön, ciszterci szerzetesről van szó, aki számos más titkosszolgálati dossziéban is szerepel. Barlay 1958 és 1961 között börtönben ült illegális ifjúsági vallási csoportok szervezéséért és illegális hittanórák tartásáért. Érdekes ugyanakkor, hogy a szóban forgó dossziéban szereplő csoportosulásokkal nem volt kapcsolata, és a levélen kívül a neve másutt nem fordul elő az iratanyagban.

A levél az ÁBTL 3.1.5 O-11959/4 dosszié része, amelyben ezen kívül személyes levelek és képeslapok másolatai, vallatás során felvett vallomások, illegális gyülekezésekről szóló jelentések, lehallgatott telefonbeszélgetések és találkozók átiratai és külső megfigyelésekről készült részletes beszámolók olvashatók.

Szakirodalom:
Bögre Zsuzsanna – Szabó Csaba 2010 Törésvonalak. Apácasorsok a kommunizmusban. Budapest, Metem–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány–Szent István Társulat.
Mezey András 2014 Az első hazai bázisközösségek: a Bulányi-jelenség és a Katolikus Egyház az 50-es évek elején In Barna Gábor – Povedák Kinga (ed.): Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában.

Subject

Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Secret police (secret service)
Surveillance
Totalitarianism
Religion and politics--Europe
Communism--Hungary--History
Hungary. Államvédelmi Hatóság
Cistercians
Confiscations

Creator

Agnes Hesz

Source

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
ABTL 3.1.5 O-11959/4

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1954

Rights

copyright for these images belongs to ÁBTL

Format

tiff

Language

HU

Type

image

Identifier

ABTL 3.1.5 O-11959/4

Coverage

20th century
Hungary

Bibliographic Citation

Agnes Hesz, "Letter about clandestine catechism classes Budapest,"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.