Crime scene photographs of a raid of a hidden house church Budapest

Item

Title

Crime scene photographs of a raid of a hidden house church Budapest
Egy titkos házigyülekezet rajtaütésekor készült bűnügyi helyszíni fotók, Budapest

Description

These pictures have been selected from the 27 crime scene photographs that were taken during a raid of pastor József Németh's community in a hidden house church created. The raid took place on September 26th, 1972 during a regular Tuesday gathering.
The first photograph depicts the hidden house church in József Németh’s house in Pesterzsébet. On the picture we see nine congregants some of whom are facing the occasional table-alter, discussing the unfolding situation, others are turning towards the back of the room in order to follow events. Behind the alter, the double doors are covered with curtains which frame the alter. The house church is furnished with new chairs. The second image depicts the back of the room with congregants and possibly two officers. The third image presents the electric organ in the house chapel, while the fourth picture portrays the collection box.
These three later photographs inform us of the intentions of the secret police to collect evidence for the supposed crimes of the community. The main interest of the secret police centered around finances of the illegal religious group. The secret police had a deep interest in finding out how the pastor could make a living only on the donations of the community without having a civil job and how the community could afford such a modern electric organ and new furniture.
József Németh was expelled from the Evangelical Christian Church (Evangéliumi Keresztény Egyház), the recognized Pentecostal organization, in 1968 after a series of misdemeanors. The secret police initiated an investigation because the religious group held no official permit to operate.
Németh’s community had been under surveillance since 1968. In 1972 the secret police decided to take action and according to the investigation file the following objectives were set out: a) end the illegal religious activity, b) collect evidence for the illegal activity and c) assess the valuables of the illegal community. The main accusation against József Németh and his congregation was the misuse of the right to freedom of association. The secret police used an anonymous note written by a citizen as a pretext (a common practice of the Hungarian secret police) in order to justify a raid on the community. After the house search József Németh and other leading figures in the community were interrogated on several later occasions.
From the investigation file we find out that four police officers, a driver and a staff photographer participated in the operation. In the file the names of the officers participating in the house search are present without anonymization.
After the raid, the hidden house church was no longer used and under ongoing surveillance the community dissolved. Pastor József Németh received a suspended sentence of 3 months. He later succeeded planting a new community in 1982. The community began to gather again in the same hidden house church. However, by this time pastor Németh had become a member of the officially registered Free Christian Church (Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet).
The photographs come from file ÁBTL 3.1.9. V-160122. Along with the photographs of the crime scene there are confiscated images taken by the community, interrogation reports, the trial sentence and other confiscated personal documents including the community's cash book and diary.

For related entries see:

Ezeket a képeket abból a 27 helyszíni felvétel közül válogattuk, amelyek Németh József lelkész gyülekezetének rajtaütése során készültek egy engedély nélkül működő, titkos gyülekezeti imaházban. A rajtaütésre és házkutatásra 1972. szeptember 26-án került sor egy keddi gyülekezeti imaalkalom során.
Az első fénykép Németh József pesterzsébeti házának titkos gyülekezeti imatermét ábrázolja. A képen kilenc gyülekezeti tag látható, akik közül néhányan az alkalmi szószék felé néznek és megvitatják az éppen kibontakozó helyzetet, míg mások a terem hátsó része felé fordulnak, hogy kövessék az eseményeket. A szószék hátterét a mögötte lévő, függönnyel beborított kétszárnyú ajtó adja. Az imaterem új székekkel van berendezve. A második kép a helyiség hátsó részét és az ott lévő gyülekezeti tagokat, illetve valószínűleg két ügynököt ábrázol. A harmadik képen az imaterem elektromos orgonáját láthatjuk, míg a negyedik kép a gyűjtődobozt ábrázolja.
Utóbbi három fényképről megtudhatjuk, hogy a titkosrendőrség célja a közösség feltételezett bűncselekményeiről szóló bizonyítékok gyűjtése. A titkosrendőrség figyelme leginkább az engedély nélküli gyülekezet pénzügyeire irányult. Erőteljesen foglalkoztatta őket, hogy a lelkész miképpen volt képes megélni a pusztán a közösség tagjaitól érkező adományokból úgy, hogy amellett civil munkát nem végzett, illetve az, hogy a közösség miből tudott egy ilyen modern elektromos orgonát, valamint új bútorzatot vásárolni.
Németh Józsefet 1968-ban zárták ki sorozatos engedetlenség vádjával az Evangéliumi Keresztény Egyházból, amely a hivatalosan elismert pünkösdi szervezet volt. Ezt követően a titkosrendőrség vizsgálatot indított, mivel a gyülekezet nem rendelkezett hivatalos működési engedéllyel.
Némethet és gyülekezetét 1968-tól figyelték meg. 1972-ben a titkosrendőrség operatív módon is beavatkozott melynek során a következő célokat tűzték ki: a) a törvénybe ütköző vallási tevékenység félbeszakítása, b) az engedély nélkül működő gyülekezet tevékenységére vonatkozó bizonyítékok beszerzése, és c) az engedély nélküli gyülekezet tiltott módon szerzett vagyontárgyainak felmérése. A fő vád Németh József és gyülekezete ellen az egyesülési joggal való visszaélés vétsége volt. A titkosrendőrség a vallási közösség elleni házkutatást és rajtaütést egy állítólagos névtelen állampolgári bejelentéssel (a magyar titkosrendőrség általánosan alkalmazott gyakorlata) igazolta. A házkutatás után Németh Józsefet és a gyülekezet más vezetőit több alkalommal kihallgatták.
A titkosrendőrségi dossziéból megtudhatjuk, hogy négy rendőr, egy sofőr és egy fotós vett részt az akcióban. A dossziéban a házkutatásban résztvevő hivatalos személyzet neve anonimizálás nélkül szerepel.
A házkutatás és a folyamatos megfigyelések következtében a gyülekezet felbomlott és a titkos gyülekezeti termet a későbbiekben nem használták. Németh József lelkész 3 hónap felfüggesztett büntetést kapott. 1982-ben sikerült új közösséget alapítania Az új közösség ugyanabban a gyülekezeti teremben kezdett újra működni, azonban Németh József ekkor már a hivatalosan elismert Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet tagja volt.
A fényképek az ÁBTL 3.1.9. V-160122 fájlból származnak. A helyszíni felvételek mellett a titkosrendőrségi dosszié a közösségtől elkobzott fényképeket, kihallgatási jegyzőkönyveket, a bírósági határozatot és egyéb elkobzott dokumentumokat, beleértve a közösség pénztárkönyvét és egy naplót is tartalmaz.

Subject

secret police (secret service)
Communism and Christianity
Communism--Hungary
ÁVO ; ÁVH ; Államvédelmi Hatóság ; Hungarian Secret Police
Hungary. Államvédelmi Hatóság
Evidence, criminal
Evidence fabrication
Evidence photographs
Surveillance
Pentecostalism
Free churches

Creator

Kinga Povedák

Source

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
ÁBTL 3.1.9. V-160122
https://www.abtl.hu

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1972

Rights

copyright for these images belongs to ÁBTL

Format

image/tif

Language

HU

Type

image

Identifier

ÁBTL 3.1.9. V-160122

Coverage

20th century
Hungary

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.