Declaration of The Brethren from Ploiești submitted to The Ministry of Religion and Arts 1925

Item

Title

Declaration of The Brethren from Ploiești submitted to The Ministry of Religion and Arts 1925

Description

This "Declaration" (Memoriu), also known as "The Short Statement on the Doctrine of the Brethren" appears in a Ministry of Religions and Arts file from 1925. In Romanian the Brethren are called Creștini după Evanghelie, or Christians of the Gospels. It was composed between 1924 and 1925 by The Brethren community which, up to that point was not recognized as a legal religious association in Romania. Following the adoption of the new Constitution in 1923, which provided for more freedom of faith than the previous Romanian Constitutions, religious communities required to submit such Statements in order to gain recognition. At the time when the Declaration was written, the Brethren had a few small churches București, Ploiești, Iași, Sibiu, Brașov, Dolj, and Teleorman counties. The present Statment was sent to the Ministry of Religions and Arts in January 1925, for the second time, by the community from the city of Ploiești in an attempt to remind the authorities that such a document exists and that they are allowed to function legally, according to the laws in force. The letter that accompanies the Statement highlights the fact that the church in Ploiești had been active since before the First World War, when they were regularly visited by the Romanian authorities of the time, and found to be of no danger for the state.
This booklet appears in ANIC – fond. Ministerul Cultelor și Artelor 172/1925 amongst diverse documents relating to a range of so-called sects and especially the problem of their presence within the military. Also included is in this file is a similar declaration of faith entitled Short statement on the principles of the Churches of God (Pentecostals) submitted to the Romanian authorities as part of their requests for official recognition.

For further reading see:
Dorin Dobrincu, Dănuț Mănăstireanu, Omul evanghelic. O explorare a comunităților protestante românești, Polirom, 2018.

For related entries see:
Acest Memoriu, cunoscut și sub titlul de „Scurtă declarație privind doctrina Creștinilor după Evanghelie”, apare într-un dosar al Ministerului Cultelor și Artelor din anul 1925. Acesta a fost redactat între 1924 și 1925 de către comunitatea creștină după Evanghelie care, până la acel moment, nu se bucura de recunoaștere oficială ca asociație religioasă. După adoptarea Constituției din 1923, constituție ce prevedea o mai mare libertate religioasă decât cele anterioare, comunităților religioase li s-a cerut redactarea unor astfel de memorii pentru a obține recunoaștere legală. La momentul redactării memoriului, Creștinii după Evanghelie aveau câteva biserici mici în județe precum București, Ploiești, Iași, Sibiu, Brașov, Dolj, și Teleorman. Memoriul de față a fost trimis, pentru a doua oară, Ministerului Cultelor și Artelor în ianuarie 1925 de către comunitatea din Ploiești, într-o încercare de a atrage atenția autorităților asupra faptului că un astfel de document există și că erau liberi să funcționeze în mod legal, conform legilor în vigoare. Scrisoarea ce însoțește Declarația subliniază faptul că biserica din Ploiești era activă încă de dinainte de Primul Război Mondial, când era în mod regulat vizitată de către autoritățile timpului, constatându-se că nu reprezenta un pericol pentru siguranța statului.

Acest manuscris se găsește la Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), fond Ministerul Cultelor și Artelor 172/1925, alături de diverse alte documente ce fac referire la unele așa zise secte, cu precădere la problemele pe care acestea le cauzau prin prezența lor în armată. Inclusă în același dosar este o mărturisire de credință similară, intitulată „Scurtă expunere a principiilor Bisericilor lui Dumnezeu (Penticostale)”, trimisă către autoritățile române cu scopul de a obține recunoaștere oficială.

Pentru informații suplimentare vezi:
Dorin Dobrincu, Dănuț Mănăstireanu, Omul evanghelic. O explorare a comunităților protestante românești, Polirom, 2018.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religious groups

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Arhivele Naționale Istorice Centrale
ANIC – fond. Ministerul Cultelor și Artelor 172/1925

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1925

Rights

Copyright for these images belongs to Arhivele Nationale - ANIC

Format

image/jpeg

Language

RO

Type

Booklet

Identifier

Arhivele Naționale Istorice Centrale
ANIC – fond. Ministerul Cultelor și Artelor 172/1925

Coverage

Romania
20th century

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Declaration of The Brethren from Ploiești submitted to The Ministry of Religion and Arts 1925"

Date Created

2020

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.