Vow and regulation of a Hungarian underground Catholic group

Item

Title

Vow and regulation of a Hungarian underground Catholic group
Egy magyar földalatti katolikus csoport fogadalomszövege és szabályzata

Description

These images come from a documentary file on Hungarian underground Catholic youth movements. They show the photocopies of the rules and regulations (1st image) and the vow (2nd) of a female Catholic group – designated an “illegal clerical-fascist youth organisation” by the secret police. The group was lead by Gabriella Fekete, a former catechism teacher and KLOSZ (National Confederation of Catholic Girls) member who became involved with underground Catholic movements after 1948, when church run schools were taken over by the state.
Those who took the oath vowed to profess poverty, to resist the desires of the flesh, and to dedicate all their energy and material means to bring the youth closer to God. According to the rules and regulations this meant that they had to refrain from buying expensive food or clothing, could only spend money on entertainment if „it was important for artistic, scientific or educational purposes” and each group was supposed to support a poor family with many children. They were allowed to rest only as much as they needed to stay healthy and to have enough energy to carry out their mission. The rules and regulations also specified how they had to practice their religion: they were supposed to take the sacrament at least weekly, to make confession to their spiritual father every two weeks, meditate and pray the rosary daily, search their souls twice a day, and practice self-denial every day and offer their sacrifice for the sake of the Hungarian youth. To stay under the radar, they were forbidden to wear specific garments or symbols that would distinguish them from other people. The regulations stressed that their primary purpose in life was to bring young people to the Christian faith – everything else such as earning a living had to come second.
According to a tapped conversation between Fekete and agent “Kőrösi”, a Catholic priest whom she hoped to win as the next spiritual father for her group, the idea of the vow and the regulations emerged in the Budapest group lead by her, after the leading figures of the movement were arrested by the secret police in 1952. With the vow and the regulation they wanted to acknowledge and emphasise that participation in the group was more than just a pass time, it was a vocation for life. However, taking the vow was optional even in the core group lead by Fekete, and those who had taken it had to renew it every year on 15th August. As part of the organisation’s protective policy, group members were only allowed to learn about its existence if they had been leaders of a local group for at least one year. The organisation focused on children of both sexes from kindergarten to secondary school, and in Budapest it even had a group for mothers and one for fathers. It was a network of loosely connected local units having 4-5 students in Budapest and some other cities such as Győr, Veszprém or Miskolc. All group leaders were supposed to gather once a year, while heads of local group in Budapest met on a monthly basis. Members of the core group who all had their own group saw each other even more frequently: they gathered together every Wednesday to discuss their work and to listen to lectures on apologetics given by their spiritual leader.
There’s no information in the file as to how the secret police got hold of the vow and the rules and regulations, but most probably it was through agent “Kőrösi”.
These images are from file ÁBTL 3.1.5 O-11959/4a. Apart from these documents the file includes confiscated personal letters, informer’s reports, reports on shadowings, transcriptions of tapped conversations, and summary reports on the case.

For related entries see:
A képeken a titkosrendőrség által „illegális klerikál-fasiszta ifjúsági szervezetnek” nevezett katolikus ifjúsági közösség szervezeti szabályzata (1. kép) és fogadalma (2. kép) látható. A csoportot Fekete Gabriella, egykori hittantanár és KLOSZ (Katolikus Leányok Országos Szövetsége) tag vezette, aki az egyházi iskolák 1948-as államosítása után kapcsolódott be a földalatti katolikus mozgalomba. A dokumentumok a csoportjára nyitott dossziéból származnak, amely része a Bulányi György-féle katolikus mozgalom anyagait tartalmazó iratcsoportnak (Lombardisták).
Az esküszöveg szerint a tagok megfogadták, hogy szegénységben élnek, ellenállnak a test kísértéseinek és minden erejüket és anyagi javaikat az ifjúság katolikus szellemben történő nevelésének szentelik. A szervezeti szabályzat szerint ez azt jelentette, hogy tartózkodniuk kellett a „közepesnél drágább” kiadásoktól, legyen szó ruházatról vagy táplálkozásról, és szórakozásra is csak akkor költhettek, ha az „művészi, tudományos vagy nevelési szempontból magunk vagy mások érdekében fontos” volt. Pihenésre is csak annyi időt fordíthattak, amennyi feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy küldetésük ellátásához egészségüket és erejüket megőrizhessék. A szervezeti szabályzat a vallásgyakorlat terén is pontos előírásokkal szolgált: a fogadalomtevőknek legalább hetente egyszer, de lehetőleg naponta szentáldozáshoz kellett járulniuk és legalább kéthetente gyónniuk, minden nap 10-15 percet elmélkedéssel kellett tölteniük és el kellett mondaniuk a rószafüzérnek legalább egy tizedét, illetve elimádkozniuk a fogadalom szövegét, naponta kétszer lelkiismeretvizsgálatot, valamint egyszer önmegtagadást kellett végezniük, amelyet engesztelésül a magyar ifjúságért kellett felajánlaniuk. A feltűnés elkerülése végett a tagok nem viselhettek semmilyen megkülönböztető ruházatot vagy jelvényt. A szervezeti szabályzat hangsúlyozta, hogy a tagok elsődleges életcélja a keresztény ifjúságért végzett munka – a kenyérkereset csak mellékfoglalkozás.
A szabályzat és a fogadalom történetéről Fekete Gabriella beszélt egy lehallgatott beszélgetés során „Kőrösi” ügynöknek, akiről azt remélte, hogy a mozgalomban részt vevő katolikus papként elvállalja csoportja lelki vezetését. A szabályzat és fogadalom ötlete a budapesti csoportban vetődött fel 1952-ben, a mozgalom vezetőinek letartóztatása után azért, hogy kihangsúlyozzák, a csoportban való részvétel élethivatás, nem pedig egyszerű szabadidős tevékenység. A fogadalomtétel ugyanakkor nem volt kötelező még a Fekete vezette központi csoportban sem, azoknak pedig, akik letették, augusztus 15-én minden évben meg kellett újítaniuk. Biztonsági megfontolásokból a mozgalom tagjai is csak akkor szerezhettek tudomást a fogadalom és a szervezeti szabályzat létezéséről, ha már legalább egy éve csoportvezetői feladatokat láttak el. A szervezet fiúk és lányok nevelését egyaránt felvállalta, óvodástól középiskolás korig, sőt Budapesten volt egy-egy csoportjuk az anyák és az apák számára is. A Budapesten és vidéki településeken, például Győrben, Veszprémben és Miskolcon működő 4-5 fős csoportok laza hálózatot alkottak. Az összes csoportvezető évente egyszer találkozott egymással, míg a budapesti csoportok vezetői havonta egyszer. A központi csoport tagjai, akik mindannyian csoportvezetők voltak, még ennél is gyakrabban gyűltek össze: szerdánként megvitatták a csoportvezetéssal kapcsolatos problémákat és lelki vezetőjük előadásait hallgatták.
A dossziéban nincsen információ arról, hogy a titkosrendőrség hogyan jutott a szervezeti szabályzat és a fogadalomszöveg birtokába, de nagy valószínűséggel „Kőrösi” ügynök lehetett a közvetítő.
A szervezeti szabályzat és fogadalom az ÁBTL 3.1.5 O-11959/4a dossziéban találhatók, amely rajtuk kívül elkobzott leveleket, ügynöki jelentéseket, megfigyelésekről szóló jelentéseket, lehallgatott beszélgetések átiratát és öszsefoglaló jelentéseket tartalmaz.
Kapcsolódó bejegyzések:

Subject

Communism and Christianity
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Secret police (secret service)
Religious groups
Communism--Hungary
Communism--Europe
Surveillance
Totalitarianism
Religion and politics--Europe
Hungary. Államvédelmi Hatóság
Religious groups

Creator

Agnes Hesz

Source

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
ÁBTL 3.1.9. O–11959/4a

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No. 677355

Date

1955

Rights

copyright for this image belongs to ÁBTL
ÁBTL 3.1.9. O–11959/4a

Format

tiff

Language

HU

Type

image

Identifier

ÁBTL 3.1.9. O–11959/4a

Coverage

20th century
Hungary

Bibliographic Citation

Agnes Hesz, "Vow and regulation of a Hungarian underground Catholic group"

Date Created

2020

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.