Booklet "Petrache Lupu - The Miracle of Maglavit" volume 1 & 2, Romania, 1935

Item

Title

Booklet "Petrache Lupu - The Miracle of Maglavit" volume 1 & 2, Romania, 1935
Carticica: Petrache Lupu - Minunea dela Maglavit, vols. 1 & 2, România

Description

These booklets appear in a Romanian General Directorate of Police file from September 1935, having been confiscated almost immediately after they were published. By this time hundreds of thousands of pilgrims had begun to descend on the small village of Maglavit, causing the authorities to take an interest in published reports about what was happening there. A shepherd from the small village of Maglavit near the Bulgarian border, Lupu described several visions he had had of God while he was watching his sheep in May and June that year. Despite apparently having a speech defect – some sources say he was almost mute – he began calling people to repent, telling his listeners to not to raise their hands against the weak, not to steal, and not to deceive. His village quickly became a pilgrimage site attracting so many people that, according to this author, there was not even a tiny corner where one could stay. Doctors and government officials worried about the public health risks posed by large numbers of peasants – many of them sick and infirm – gathering in one place with insufficient food, water, and shelter. Conflicts also arose between skeptics and believers, but according to the sources these were usually resolved through supernatural judgement of the skeptics, not through person-to-person violence. Fascists attempted to make use of the phenomenon for political means, and Lupu began preaching an anti-government message against the Romanian Communist Party in the late 1940s, but during the 1930s the overwhelming concern of the police seems to have been with the potential for profiteering. Rumours abounded about deceitful individuals collecting money to send to Maglavit that they actually kept for themselves.

The commercial aspect of these booklets is apparent from the fact that it was published at a commercial press in the town of Galaţi rather than at a church publishing house or somewhere close to Maglavit. The author’s name is missing, although most of the first booklet reproduces the text from Vasile Popa’s (see link to related entry below) The Miracle of Maglavit almost word for word, making one wonder whether Popa knew that his work was being reprinted or received any money from it.

Unlike many of the religious tracts about Petrache Lupu, this one contains no strong polemic against atheists or Protestants, and focuses instead on providing a clear, simple, and slightly sensational account of what was said to have happened to Lupu. The sensationalism increases dramatically in the second booklet, and in the last part of the first booklet when it departs from Popa’s original text. The additional material focuses on Lupu’s misfortune of losing his father at a young age, on his speech problems and his crushing poverty, before providing dramatic accounts of his healing a paralised woman, converting a man who abused his animals into an animal lover, and confronting a priest who had doubted him in private. It ends with a call from Petrache Lupu’s bishop, Vartolomeu Stănescu, acknowledging the veractiy of the miracles and encouraging people to donate money and to undertake a pilgrimage themselves.

Related entries:

Aceste broșuri apar într-un dosar al Direcției Generale a Poliției din România din septembrie 1935, fiind confiscate aproape imediat după publicare. În acel moment, sute de mii de pelerini începuseră să ajungă în micul sat Maglavit, determinând autoritățile să se intereseze de rapoartele publicate despre ceea ce se întâmpla acolo. Un cioban din micul sat Maglavit de lângă granița bulgară, Lupu, a descris mai multe viziuni pe care le-a avut despre Dumnezeu în timp ce își supraveghea oile în mai și iunie din acel an. În ciuda faptului că aparent avea un defect de vorbire - unele surse spun că era aproape mut - a început să cheme oamenii să se pocăiască, spunându-le ascultătorilor să nu ridice mâinile împotriva celor slabi, să nu fure și să nu înșele. Satul său a devenit repede un loc de pelerinaj care atrage atât de mulți oameni, încât, potrivit acestui autor, nu exista nici măcar un colț mic în care să poți sta. Medicii și oficialii guvernamentali s-au îngrijorat de riscurile pentru sănătatea publică pe care le prezintă un număr mare de țărani - mulți dintre ei bolnavi și infirmi - care se adună într-un singur loc cu hrană, apă și adăposturi insuficiente. Conflictele au apărut și între sceptici și credincioși, dar, potrivit surselor, acestea au fost de obicei rezolvate prin judecata supranaturală a scepticilor, nu prin violență de la persoană la persoană. Fasciștii au încercat să folosească fenomenul în scopuri politice, iar Lupu a început să predice un mesaj anti-guvernamental împotriva Partidului Comunist Român la sfârșitul anilor '40, dar în anii '30, îngrijorarea copleșitoare a poliției pare să fi fost faţă de potențialul de a se profita. Abundă zvonurile despre indivizi înșelați care adunau bani pentru a-i trimite la Maglavit pe care îi păstrau de fapt pentru ei înșiși.

Aspectul comercial al acestor broșuri reiese din faptul că au fost publicate la o presă comercială din orașul Galați, mai degrabă decât la o editură bisericească sau undeva aproape de Maglavit. Numele autorului lipsește, deși cea mai mare parte a primei broșuri reproduce aproape cuvânt cu cuvânt textul din Miracolul lui Maglavit al lui Vasile Popa (vezi link-ul la intrarea corespunzătoare de mai jos), ceea ce ne face să ne întrebăm dacă Popa știa că lucrarea sa era reimprimată sau dacă primea bani din aceasta.

Spre deosebire de multe dintre scrierile religioase despre Petrache Lupu, acesta nu conține nicio polemică puternică împotriva ateilor sau protestanților și se concentrează în schimb pe furnizarea unei relatări clare, simple și ușor senzaționale a ceea ce i s-a întâmplat lui Lupu. Senzaționalismul crește dramatic în cea de-a doua broșură și în ultima parte a primei broșuri când se îndepărtează de textul original al lui Popa. Materialul suplimentar se concentrează asupra nenorocirii lui Lupu care și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă, a problemelor sale de vorbire și a sărăciei sale zdrobitoare, înainte de a oferi relatări dramatice despre vindecarea unei femei paralizate, transformarea unui bărbat care și-a abuzat animalele într-un iubitor de animale și confruntarea cu un preot care se îndoise de el în intimitate. Se încheie cu un apel al episcopului lui Petrache Lupu, Vartolomeu Stănescu, recunoscând veridicitatea minunilor și încurajând oamenii să doneze bani și să întreprindă ei înșiși un pelerinaj.

Pentru rubrici similare, vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century

Creator

Roland Clark

Source

Archivele Naționale Istorice Centrale
ANIC – fond. Direcția Generală a Poliției 42/1935

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1935

Rights

Copyright for these images belongs to Arhivele Nationale - ANIC

Format

image/jpeg

Language

RO

Type

booklet

Identifier

Archivele Naționale Istorice Centrale
ANIC – fond. Direcția Generală a Poliției 42/1935

Coverage

Romania
20th century

Bibliographic Citation

Roland Clark, "Booklet "Petrache Lupu - The Miracle of Maglavit" volume 1 & 2, Romania, 1935",

Date Created

January 2021

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.