Confiscated camera and film roll Moldavian Catholic village, Romania

Item

Title

Confiscated camera and film roll Moldavian Catholic village, Romania
Aparat de fotografiat și rolă de film confiscate într-un sat catolic din moldova, România
Egy Moldvai-csángó faluban lefoglalt fényképezőgép és fotófilm, Románia

Description

These photograph come from a surveillance file opened in 1974 on Sescu Petru, a local amateur historian and folklore collector from the Catholic village of Săbăoani (Szabófalva in Hungarian) who was suspected of "nationalist-chauvenist" activity. Sescu Petru belonged to the local Hungarian minority referred to as Csángós in Hungarian. In August 1974, Sescu Petru was visited in his home village by Laios Pușkaș (Puskás Lajos in Hungarian), a retired history and Latin teacher from Cluj (who we can see seated in the first image). According to the secret police, while they were visiting different people in the village and the neighbouring village of Pildești (Kelgyest) on a borrowed horse and cart and "taking photographs and making recordings on a tape recorder", they were intercepted by the local police who confiscated their equipment and ordered Puskás Lajos to leave Săbăoani immediately. The cassette and film were later returned after the recordings and photographs had been deleted. According to the police report, all of those who had been photographed by Puskás Lajos were identified and later called in to the police station for interrogation.
The secret police noted in this case that "nationalist Hungarian" activity, including "the collection and use of distorted ethnographic and folkloric data from the region populated by Csángós with which they demonstrate their Hungarian origin" was increasing and that the "the Moldavian Csángó problem", the "denationalisation and Romanianization" of Moldavian Hungarians, was "being raised frequently by Hungarian citizens of Romania and by foreign interested parties with international organs." In the light of the secret police interpretation of these images, seemingly harmless photographs of local village life and people wearing folk costumes are implicated in an international conspiracy to undermine the image of the Romanian state abroad.

For related entries see:

Fotografia provine dintr-un dosar de supraveghere deschis în 1974 împotriva lui Sescu Petru, un istoric și colecționar de folclor amator din satul catolic Săbăoani (Szabófalva în maghiară), suspectat de activități „naționalist-șoviniste”. Sescu Petru făcea parte din minoritatea maghiară locală cunoscută sub numele de ceangăi (Csángós în maghiară). În august 1974, Sescu Petru a fost vizitat în satul său natal de Laios Pușkaș (Puskás Lajos), profesor de istorie și latină pensionat, din Cluj (cel care stă jos în prima imagine). Potrivit Securității, în timp ce aceștia vizitau, cu o căruță și cal de împrumut, diverse persoane din sat și din satul învecinat, Pildești (Kelgyest) și „realizau fotografii și înregistrări cu casetofonul”, au fost interceptați de poliția din localitate care le-a confiscat echipamentul și i-a cerut lui Puskás Lajos să părăsească imediat satul Săbăoani. Casetofonul și aparatul de fotografiat le-au fost înapoiate, poliția păstrând înregistrările și fotografiile. Potrivit raportului poliției, toate persoanele fotografiate de Puskás Lajos au fost identificate și chemate ulterior la secție pentru interogatoriu.
Securitatea nota în acest caz că activitatea „maghiară naționalistă”, inclusiv „culegerea și utilizarea de date etnografice și folclorice distorsionate din regiunea populată de ceangăi prin care aceștia își dovedesc originea maghiară” se intensifica și că „problema ceangăilor moldoveni”, „denaționalizarea și românizarea” moldovenilor de origine maghiară erau probleme „ridicate frecvent de cetățenii de origine maghiară din România și de alte părți interesate străine în fața organismelor internaționale”. Potrivit interpretării date de poliția secretă acestor imagini, se sugerează că fotografii aparent inofensive ale vieții satului și ale unor oameni îmbrăcați în costume populare ar fi implicate în conspirații internaționale menite să submineze imaginea statului român pe plan internațional.

Pentru rubrici similare, vezi:

Subject

Communism and Religion
Communism--Romania
Confiscations
Secret police (secret service)
Surveillance

Creator

James A. Kapaló

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), I309625

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1974

Rights

Copyright for the document image belongs to CNSAS
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Format

jpeg

Language

RO

Type

Image

Identifier

CNSAS I309625

Coverage

20th century Romania

Bibliographic Citation

James A. Kapaló, "Aparat de fotografiat și rolă de film confiscate într-un sat catolic din moldova, România", http://hiddengalleries.eu/digitalarchive/admin/item/407

Date Created

2020

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.