Photos confiscated from Seventh-Day Adventist Soldier Romania

Item

Title

Photos confiscated from Seventh-Day Adventist Soldier Romania
Fotografii confiscate de la un soldat adventist de ziua a șaptea România

Description

The first image is a photograph of Ignat Neculai and his family from Moșna, Falciu county. He is photographed with his wife, and four children, one of whom is in regional dress. Ignat’s name is written on the edge of the photo. The other image is a photograph of some soldiers, Sergeant Gheorghe Sorin, Captain Costache Jugnaru, and Costache Pițu, from Battalion I, Regiment 25, Company 4, stationed in Moșna. Their names are also written in pen along the edge of the photograph. The third image is a photographic negative of a group of officers from Iași taken at Christmas. On the back of each item there is a handwritten description.
The photos were used in a court case brought against Stefan Neculai. Neculai was twenty-eight years old, married with two children, and originally from Cuza Voda, Ialomița County but resident in Vaslui City. He made a living as a photographer but he had failed to obtain the required authorisation to possess a camera. The fact that he took photos of soldiers also made him suspicious. The three photos mentioned were taken between December 1939 and February 1940. Neculai was apprehended at the Seventh-Day Adventist prayer house in Moșna village on 10 February 1940 and taken to court. Based on the documents in the case file it is unclear what the outcome of the case was.
Neculai’s police testimony and that of witnesses are included in the file. Among them is the statement of a Jewish regimental tailor Sami Segal, at whose shop Neculai had lodged for six days. The odds were not in Neculai’s favor. As an Adventist he was considered a sectarian with foreign ties and therefore potentially dangerous to state security. His affiliation with the Jewish tailor during a time of rabid antisemitism also made his activity suspicious to the authorities. Seventh-Day Adventists were outlawed during the war and Neculai’s case is evidence of increased concern regarding religious minorities. Reports on other suspicious sectarian soldiers are also included in the folder.

The photographs come from ANIC, DGP inv. 2349, 40/1930. The file includes police reports, correspondence between local gendarme commanders and the General Police Division in Bucharest. Personal files on soldiers with a sectarian background enrolled in the army between 1928 and 1940 are also available in the folder.
Prima imagine prezintă o fotografie a lui Ignat Neculai și a familiei sale din Moșna, județul Falciu. Acesta este fotografiat împreună cu soția sa și patru copii, unul dintre care este îmbrăcat în haine regionale. Numele lui Ignat este scris pe marginea fotografiei. Cea de a doua imagine prezintă fotografia unor soldați, respectiv Sergentul Gheorghe Sorin, Căpitanul Costache Jugnaru și Costache Pițu, din Batalionul I, Regimentul 25, Compania a 4 a, staționată în Moșna. Numele acestora sunt, de asemenea, scrise pe marginea fotografiei. Cea de a treia imagine prezintă un negativ fotografic, făcut de Crăciun, al unui grup de ofițeri din Iași. Pe spatele fiecărei fotografii este o descriere scrisă de mână.
Fotografiile au fost folosite într-un proces intentat împotriva lui Ștefan Neculai. Neculai avea 28 de ani, era căsătorit și avea doi copii, fiind originar din Cuza Vodă, județul Ialomița, dar locuia în orașul Vaslui. Acesta își câștiga existența ca fotograf, dar nu obținuse autorizația necesară pentru a deține un aparat de fotografiat. Faptul că a fotografiat acești soldați îl făcea, de asemenea, suspect în viziunea autorităților. Cele trei fotografii menționate au fost făcute între decembrie 1939 și februarie 1940. Neculai a fost reținut la casa de rugăciune a Adventiștilor de ziua a șaptea din satul Moșna și a fost dus la tribunal. Bazându-ne pe documentele din dosarul acestuia nu este evident în ce mod s-a finalizat cazul.
Declarația acordată poliției de către Neculai, precum și declarațile martorilor, sunt atașate la dosar. Printre acestea se găsește și declarația unui croitor evreu al regimentului, pe nume Sami Segal, la al cărui atelier Neculai a stat în gazdă pentru câteva zile. Șansele nu erau de partea lui Neculai. Fiind adventist, acesta era considerat un sectant ce avea legături cu străinii, prin urmare putea fi periculos pentru securitatea statului. Asocierea sa cu un croitor evreu într-o perioadă în care sentimentele antisemite erau puternice l-au făcut și mai suspect în ochii autorităților. Adventiștii de ziua a șaptea nu erau recunoscuți legal în perioada războiului, iar cazul lui Neculai dovedește îngrijorarea tot mai mare cu privire la minoritățile religioase. Dosarul conține și alte rapoarte cu privire la alți soldați sectanți considerați suspecți.

Fotografiile provin de la ANIC, DGP inv. 2349, 40/1930. Dosarul conține rapoarte ale poliției, corespondența dintre comandanții locali de jandarmerie și Divizia Generală de Poliție din București. Fișele personale ale soldaților cu un trecut sectar înrolați în armată între 1928 și 1940 sunt, de asemenea, disponibile în dosar.

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Nationalism--Romania--History
Surveillance
Romania. Siguranța
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Totalitarianism
Material culture--Religious aspects
Religious groups

Creator

Iemima Ploscariu

Source

Arhivele Naționale ale României
Direcția Generală a Poliției (DGP)
Fond 2349, D 40/1930

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1940

Rights

Copyright for these images belongs to ANIC
Arhivele Naționale ale României

Format

Image/jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

ANIC, Direcția Generală a Poliției (DGP)
fond 2349, D 40/1930

Coverage

20th Century, inter-war
Romania

Bibliographic Citation

Iemima Ploscariu, "Photos confiscated from Seventh-Day Adventist Soldier Romania",

Date Created

2019

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.