Smuggled Catholic holy card Hungary

Item

Title

Smuggled Catholic holy card Hungary
Becsempészett katolikus szentkép, Magyarország

Description

This is a picture of a confirmation holy card by artist Maria Spötl (1898-1953). The holy card depicts a confirmation with a bishop giving a blessing to a praying young boy. On the lower part of the holy card we find the following text:
“Megbérmállak téged …….hogy Krisztus katonája légy az ördög, a bűn, a tévedés és gúny ellen. Győznöd kell, hogy megkapjad az élet koronáját.”
“I confirm you ………..to be the soldier of Christ against the devil, sin, deception and scorn. You have to be victorious to receive the crown of life.”
The "VMS" abbreviation below the picture stands for Verlag Maria Spötl (Maria Spötl Publishing).
This holy card was confiscated from a Hungarian Verbite (Society of the Divine Word) missionary priest while trying to smuggle 10 000 holy cards along with 300 memorial cards and 10 rosaries from Austria into Hungary in 1962. The memorial cards and the rosaries were found during the customs check at the border but were allowed to be brought into the country as it was not a large quantity. He offered to give the holy cards to the Bishop of the Diocese of Győr, however, the bishop refused them due to their illegal origins. Having tapped the bishopric palace, the secret police learnt of the smuggled holy cards and used this illegal act to blackmail and incriminate the Verbite monk. During an interrogation in 1962, the monk was asked to cooperate with the secret police under the cover name 'Hobbs' and send intelligence on the Verbite order and on his mission field in the Philippines. At his missionary post Hobbs worked in the improvement of the social well-being of the 14000 indigenous people living on two islands 300 kilometers away from Manila. He stayed in contact with the authorities and sent a few reports back but was not in active operation. Only when he visited Hungary to see his family, which he didn't do every year, did he have to report to his officer.
In 1974 Hobbs was 'de-activated' as an informer without letting him know as he might have been required to serve the Hungarian secret police upon his return to the country. After 1984, the file describes a series of attempts to reactivate him as an informer. Eventually the officer overseeing Hobbs decided that despite his willingness to cooperate, he had no potential to provide useful intelligence so there was no need to keep up the connection with him.
The Hobbs case illustrates two things, how something as everyday as a confirmation card was for a period of time were difficult to source and required sensitive navigation on the part of the Catholic Church, and secondly, that this seemingly insignificant act could lead to a protracted attention from the secret police.

The holy card comes from file ÁBTL 3.2.1. Bt-2333. Along with the holy card, the file also contains the transcript of a tapped conversation with the Győr bishopric palace, Hobbs’ interrogation reports and transcripts of Hobbs’ letters written to his contact officer.


A kép egy bérmálkozási szentképet, Maria Spötl (1898-1953) alkotását ábrázolja. A szentkép egy bérmálási szertartást jelenít meg, amelyen egy püspök áldást oszt egy imádkozó fiatal fiúnak. A szentkép alsó részén az alábbi szöveget olvashatjuk:
“Megbérmállak téged ……. hogy Krisztus katonája légy az ördög, a bűn, a tévedés és a gúny ellen. Győznöd kell, hogy megkapjad az élet koronáját.”
A kép alatti "VMS" rövidítés Verlag Maria Spötl-ként [Maria Spötl Kiadó] oldható fel.
A szentképet egy magyar verbita (Isteni Ige Társasága) misszionárius paptól kobozták el, aki 10 000 szentképet, 300 emléklapot és 10 rózsafüzért csempészett Ausztriából Magyarországra 1962-ben. Az emléklapokat és a rózsafüzéreket a határon végzett vámellenőrzés alkalmával fedezték fel, ám beengedték az országba, mivel mennyiségük nem volt számottevő. A szerzetes felajánlotta, hogy átadja a szentképeket a győri egyházmegye püspökének, azonban a püspök a szentképek illegális eredete miatt visszautasította. A titkosrendőrség a püspöki palota lehallgatása során szerzett tudomást az illegálisan becsempészett szentképekről, és az információt a verbita szerzetes zsarolására és inkriminálására használta fel. Egy 1962-es kihallgatás során a szerzetest arra kérték, hogy „Hobbs” fedőnév alatt működjön együtt a titkosrendőrséggel, és küldjön jelentéseket a verbita rend Fülöp-szigeteki missziójáról. Hobbs a Manilától 300 kilométerre fekvő két szigeten lévő missziós posztján az ott élő 14000 őslakos társadalmi jólétének javításán dolgozott. Kapcsolatban állt a hatóságokkal, néhány jelentést is küldött, de operatív értelemben nem volt aktív. Mindössze néhány évente, amikor hazalátogatott családjához, kellett jelentenie tartótisztjének.
1974-ben Hobbs-t informátorként „deaktiválták” anélkül, hogy ezt tudatták volna vele, mivel az országba való későbbi visszatérése alkalmával a magyar titkosrendőrségnek tett szolgálatait még elképzelhető, hogy igénybe vették volna. A dosszié 1984 után több kísérletet ír le informátorként való reaktiválására. Hobbs felügyelőtisztje végül úgy döntött, hogy együttműködési hajlandósága ellenére nem tud hasznos információkkal szolgálni, ezért szükségtelen a vele való kapcsolat fenntartása.
A Hobbs-ügy két dolgot szemléltet. Egyrészt, hogy ebben az időszakban még egy olyan hétköznapinak tűnő dolog mint egy bérmálkozási emléklap megszerzése is nehézségeket okozott és a katolikus egyházat is körültekintő tevékenységre kényszerítette. Másodszor, hogy ez a jelentéktelennek tűnő cselekedet is eredményezhette a titkosrendőrség figyelmének hosszútávú fennmaradását.
A szentkép az ÁBTL 3.2.1 Bt-2333 fájlból származik. Az irat a szentképpel együtt tartalmazza a győri püspöki palotában lehallgatott beszélgetés átiratát, Hobbs kihallgatási jegyzőkönyveit, és Hobbs kapcsolattartó tisztjéhez írt leveleinek átiratát is.

Subject

Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Secret police (secret service)
Material culture--Religious aspects
Holy cards

Creator

Kinga Povedák

Source

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
3.2.1. Bt-2333
http://www.abtl.hu

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1962

Contributor

Kinga Povedák

Rights

copyright for these images belongs to ÁBTL
http://www.abtl.hu

Format

image/tif

Language

HU

Type

image

Identifier

ÁBTL 3.2.1. Bt-2333
http://www.abtl.hu

Coverage

20th century
Hungary

Date Created

2019
2019

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.