Newspaper as evidence of "collaborationism" in Moldova and Transnistria

Item

Title

Newspaper as evidence of "collaborationism" in Moldova and Transnistria
Articol de presă ca probă de acuzare de “colaboraționism”, Moldova și Ucraina
Газетная статья как доказательство по обвинению в “коллаборационизме”, Молдова и Украина

Description

The image shows a newspaper cutting of an article signed by Feodor Florea. Florea was a Romanian Orthodox priest who joined the Orthodox mission in Romanian-occupied Transnistria. The article contains a picture of Florea performing a religious service. This newspaper cutting was used by the Soviet secret police as evidence of his collaboration with Romania occupation in Ukraine.
Following the Axis invasion of the USSR in June 1941, Romania liberated Bessarabia and Northern Bukovina, which had been briefly occupied by the Soviet Union, and continued military operations over the river Dniester on territories that had never before belonged to Romania. In the occupied south-western region of the Ukrainian SSR, which was named Transnistria by the Romanian military administration, the Romanian Orthodox Church organised a mission to revive local religious life and to reopen and rebuild churches closed or destroyed by the Soviet regime. From the perspective of the Soviet regime this Romanian Orthodox missionary activity was an attempt by the Romanian occupiers to propagate its Romanian national ideology. The preaching of the Orthodox missionaries in Transnistria had an “anti-Soviet character” in that it attempted to combat the anti-religious policies and propaganda of the Soviet regime.
Feodor Florea had been Dean of Odessa, had taught in the local Seminary and had written several articles in the newspaper “Молва” and in the journal “Христианская Транснистрия”, a Russian language newspaper published daily in Transnistria during Romanian occupation. The article used as evidence against him outlines the role of “Молва” to reflect the life of society and to show it the path to a “bright future” through the promotion of Christian values and morality. Feodor Florea was arrested in 1945 for “active anti-Soviet propaganda” in the occupied territories and was sentenced to 10 years of prison.

The newspaper cutting is contained in the investigation case file number 2028, compiled by the secret police of Soviet Moldavia in 1945, and preserved nowadays in the archival fond R-3401, inventory 1, in the National Archive of the Republic of Moldova. The file contains investigation documents regarding Florea’s activity during the war created by the police officers and a number of newspaper cuttings similar to the above mentioned article.

For related entries see:


Imaginea prezintă un articol decupat din ziarul de limbă rusă ”Molva”, editat în Odesa în perioada ocupației românești a Transnistriei, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Articolul conține poza preotului Feodor Florea, care s-a alăturat misiunii Bisericii Ortodoxe Române în Transnistria. Acest articol a fost folosit ca probă incriminatorie de colaboraționism a părintelui Feodor Florea în teritoriul URSS controlat de România în timpul războiului.
După ce s-a alăturat forțelor Axei, România a eliberat Basarabia și Bucovina de Nord, care au fost ocupate pentru o perioadă scurtă de URSS, continuând înaintarea militară peste Nistru în teritorii ce nu au aparținut niciodată României. În teritoriile ocupate de la URSS, Biserica Ortodoxă Română a organizat o misiune însărcinată cu resuscitarea vieții religioase și cu restabilirea lăcașelor de cult închise sau distruse de regimul Sovietic. Din perspectivă Sovietică, această misiune a fost o încercare de răspândire a ideologiei inamicului în teritoriile URSS. Activitatea misiunii avea un ”caracter antisovietic” deoarece aceasta contracara urmările propagandei ateiste Sovietice.
Feodor Florea a fost protopop al Odesei, a predat în seminarul ortodox din acest oraș și a publicat mai multe articole în ziarele de limbă rusă ”Molva” și ”Hristianskaia Transnistriia” editate în teritoriul de la Est de Nistru în perioada ocupației românești. Articolul folosit ca probă incriminatorie descrie rolul ziarului ”Molva” de a ilustra viața societății și de a o ghida pe drumul spre ”viitorul luminos al promovării valorilor creștine și a moralității.” Feodor Florea a fost arestat în 1945 pentru ”propagandă activă cu caracter antisovietic” și condamnat la 10 ani de detenție.
Articolul decupat se găsește în dosarul 2028 din fondul R-3401, inventarul 1, al Arhivei Naționale a Republicii Moldova. Dosarul conține documente referitoare la cazul intentat de poliția secretă împotriva lui Feodor Florea și un număr de articole decupate, similare celui prezentat.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Soviet Union
Secret police (secret service)
Trials (Political crimes and offences)--Soviet Union
Communism--Soviet Union--History--Sources
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Communism--Europe--History--20th century
World War, 1939-1945--Campaigns--Soviet Union
World War, 1939-1945--Ukraine--Transnistria (Territory under German and Romanian occupation, 1941-1944)
Soviet Union--History--German occupation, 1941-1944
World War, 1939-1945--Collaborationists--Soviet Union
Evidence, criminal

Creator

Dumitru Lisnic

Source

Arhiva Națională a Republicii Moldova, Fond R-3401, Inventar 1, Dosar 2028

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1941-1945

Rights

Copyright for these images belongs to Arhiva Națională a Republicii Moldova

Format

Image-JPG

Language

RU

Type

Image

Identifier

Arhiva Națională a Republicii Moldova, Fond R-3401, Inventar 1, Dosar 2028

Coverage

20th Century, Soviet Union

Bibliographic Citation

Dumitru Lisnic, "Newspaper as evidence of "collaborationism" in Moldova and Transnistria"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.