Map of Nazarenes and Inochentists created by the Romanian Siguranța

Item

Title

Map of Nazarenes and Inochentists created by the Romanian Siguranța
Harta membrilor sectei nazarinene și inochentiste creată de Siguranța Statului
Карта назаретян и иннокентьевцев, созданная румынской Сигуранцей

Description

This map, which was created by the Romanian interwar secret police, the Siguranța, shows the distribution of two banned religious groups, Nazarenes and Inochentists. The map is undated but appears together with other materials from 1938.
From the second half of 1938, the new Royal Dictatorship headed by King Carol pursued harsher policies towards religious sects and the Siguranța made a concerted effort to gather accurate data on sects in order to be able to plan operations and determine whether its actions were producing results. The data for maps such as this one was collected by local gendarme posts, which functioned as the eye and ears of the regime in the countryside. Local gendarme commanders regularly reported data upwards including the names and addresses of preachers, the locations of places of worship, numbers of adherents of the various banned groups in local settlements and numbers of reverts to Orthodoxy (this data was supplied to them by local Orthodox priests who issued certificates as proof of membership of the Orthodox Church). Based on this data, the secret police created maps, charts and tables showing the nationwide statistics and distribution of illegal sects.

This map comes from a Documentary file CNSAS, D015288, on Inochentism 1934-1943. This file also contains a number of press cuttings from the 1930s on Inochentism plus tables of statistics on produced by the Gendarmerie.

For related entries see:

Această hartă, creată de Siguranța Statului în perioada interbelică, înfățișează răspândirea a două secte interzise, nazarinenii și inochentiștii. Harta nu este datată, dar apare împreună cu alte materiale din 1938.
Începând cu a doua jumătate a anului 1938, noua dictatură regală condusă de regele Carol a înăsprit măsurile împotriva sectelor religioase, iar Siguranța a depus eforturi concertate pentru a colecta date exacte despre acestea în vederea planificării operațiunilor și evaluării succesului acțiunilor sale. Datele folosite la alcătuirea hărților de tipul celei prezentate aici erau colectate de posturile de jandarmerie locale, „ochii și urechile” regimului în zonele rurale. Comandanții locali de jandarmerie raportau periodic informațiile superiorilor, inclusiv numele și adresele pastorilor, adresele lăcașurilor de cult, numărul de adepți ai diferitelor grupări ilegale din fiecare localitate și numărul de convertiți la ortodoxie (aceste informații le erau furnizate de preoții ortodocși din localitate, care emiteau certificate doveditoare ale apartenenței la credința ortodoxă). Pe baza acestor informații, poliția secretă alcătuia hărți, grafice și tabele statistice, ilustrând răspândirea sectelor ilegale la nivel național.
Harta provine dintr-un dosar despre inochentism, 1934-1943, CNSAS, Fond Documentar. Dosarul mai conține și un număr de bucăți decupate din ziare din anii 1930 cu informații despre inochentism, precum și tabele statistice produse de Jandarmerie.

Pentru rubrici similare, vezi:

Subject

Religion -- History -- 20th century
Secret police (secret service)
Romania. Siguranța
Surveillance
Religious groups

Creator

James A. Kapaló

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
CNSAS, D015288,

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1938

Rights

Copyright for these images belongs to CNSAS
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Format

image-jpeg

Language

RO

Type

Image

Identifier

CNSAS, D015288

Coverage

20th century, Romania

Bibliographic Citation

James A. Kapaló, "Map of Nazarenes and Inochentists created by the Romanian Siguranța", http://hiddengalleries.eu/digitalarchive/s/en/item/355

Date Created

2019