Photo of a funeral of two Old Calendarist believers Romania

Item

Title

Photo of a funeral of two Old Calendarist believers Romania
Fotografie de la înmormântarea a doi credincioși vechi calendariști din România

Description

This photograph was taken in 1934 or 1935 in the village of Toporăști in the county of Vaslui. It depicts the funeral of two victims of the Romanian Gendarmerie following an attack on their church in an attempt to arrest the community's priest.
The first image shows a few Old Calendarist believers surrounding the coffins of two people, a man and a woman. They seem to have two icons placed on their chests and we can see that three of the children present in the photo have their hands on the coffins, implying that this is their parents' funeral. There is a short note on the right edge of the photo that states: “Shot by the Gendarmes”, suggesting that they were killed during a direct confrontation with the Gendarmes.
The second image shows the back of the photo which has a short text describing the event in the photo. The text states as follows: “From the massacre in Toporăști- Vaslui. Mother and father shot by the Gendarmes of the former regime for this belief,” referring to the Old Calendarist belief. It is unclear to whom the photo belonged or how it ended up in the file.
The events that happened in Toporăști in 1934 are similar to the events in the village of Cucova, and mark the beginning of a series of confrontations between the Old Calendarists and the Gendarmes. Described as massacres, these attacks were meant to dissipate the Old Calendarist communities in the region. Even though it is not very clear what caused the incident in Toporăști, it seems that the Gendarmes surrounded the church in an attempt to arrest the Old Calendarist priest present there. Based on some archival documents and other sources, 12 Old Calendarists and 4 Gendarmes were wounded and 3 Old Calendarists were killed during the confrontation. In 1936, two years after this event, police reports state that the Stilist movement was no longer active in the region.

This image can be found in the file CNSAS, I 1075010, vol. 4. Apart from this photo, the file also contains police reports, lists of names, two more photos and other confiscated items from an Old Calendarist believer.

For related entries see:
Această fotografie a fost făcută în anul 1934 sau 1935 în satul Toporăști, județul Vaslui. Ea prezintă înmormântarea a două dintre victimele făcute de jandarmi în timpul unui atac asupra bisericii lor, într-o tentativă de a-l aresta pe preotul comunității. Prima imagine prezintă câțiva credincioși vechi calendariști ce înconjoară sicriele a doi oameni, un bărbat și o femeie. Aceștia par să aibă două icoane pe piept și putem vedea că trei dintre copiii din fotografie au mâinile puse pe sicrie, sugerând faptul că cei înmormântați erau proprii lor părinți. Pe marginea din dreapta a fotografiei se poate vedea o notiță care spune: „Împușcați de jandarmi,” sugerând faptul că au fost omorâți în timpul unei confruntări directe cu Jandarmeria.
Cea de a doua imagine prezintă reversul fotografiei ce conține un text care descrie evenimentul surprins în fotografie. Textul afirmă următoarele: „De la masacrul din Toporăști- Vaslui. O mamă și un tată împușcați de jandarmii fostului regim pentru această credință”, referindu-se la vechiul calendarism. Nu este evident cui îi aparținea această poză, sau cum a ajuns în dosar. Evenimentele ce s-au desfășurat în Toporăști în anul 1934 sunt similare evenimentelor din satul Cucova și marchează debutul unei serii de confruntări între vechii calendariști și Jandarmerie. Descrise drept masacre, aceste atacuri erau menite să risipească și distrugă comunitățile vechi calendariste din regiune. Deși nu este foarte clar ce anume a cauzat incidentul din Toporăști, se pare că jandarmii au înconjurat biserica încercând să îl aresteze pe preotul vechi calendarist prezent acolo. Bazându-ne pe unele documente din arhive, precum și pe alte surse, 12 credincioși vechi calendariști și 4 jandarmi au fost răniți, iar 3 dintre credincioși au fost uciși în urma confruntării. În 1936, la doi ani după acest eveniment, rapoartele poliției susțin că „mișcarea stilistă” nu mai era activă în zonă.

Această imagine se găsește în CNSAS, I 1075010, vol. 4. Pe lângă această fotografie, dosarul mai conține și rapoarte ale poliției, liste de nume, alte două fotografii, precum și obiecte confiscate de la un credincios vechi calendarist.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Nationalism--Romania--History
Surveillance
Romania. Siguranța
Communism and Christianity
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Communism--Europe--History--20th century
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Totalitarianism
Material culture--Religious aspects
Religious groups
Confiscations
Rebellions

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
CNSAS, I 1075010, vol. 4.

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1934

Rights

Copyright for these images belongs to CNSAS
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Format

Image/ jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

CNSAS, I 1075010, vol. 4.

Coverage

20th Century, Romania

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Photo of a funeral of two Old Calendarist believers Romania"

Date Created

2018