Brochure combating Old Calendarist ideas Romania

Item

Title

Brochure combating Old Calendarist ideas Romania
Broșură ce combate ideile vechi calendariste România

Description

These four images are part of a brochure written in or around 1936 by Grigore Spiru, a well known Romanian journalist of the interwar period. The brochure, whose main characters are Glicherie Tănase and his alleged mistress, Maria Gârleanu, was meant to combat Old Calendarist ideas and to portray the Stilists (referring to "old style"), as Old Calendarists were referred to, in a negative manner.
The first picture depicts the cover of the brochure, entitled “The Rasputin of Moldova. Glicherie, the holy devil and the Stilist bishop”, as well as a caricature of Glicherie. The comparison with the famous Rasputin was not coincidental and it mainly referred to Glicherie’s power of attracting large crowds of peasants, many of whom were women. The text also calls him “the black monk” and it makes references to the activities that were supposedly happening in various Old Calendarist churches, such as orgies, fake miracles and the use of real blood during the Eucharist.
The second picture can be found on the inside of the brochure and it depicts a caricature of Glicherie, as well as the title “The childhood and…monasticism of Glicherie”. The caricature itself, as well as the term bishop written between quotation marks, are meant to mock Glicherie’s status amongst the Old Calendarists. The text goes on to describe Glicherie’s childhood in a very different manner from the way that it is recorded by the Old Calendarist church, portraying him as a charlatan from a very young age and motivated in his choice of the monastic path by financial reasons.
The third picture can also be found on the inside of the brochure and it depicts a caricature of Maria Gârleanu. She was often described as the mistress of Glicherie Tănase, as well as his accomplice, especially in Glicherie’s attempts to stage various miracles in order to impress the peasants. In the brochure, Spiru depicts Maria Gârleanu as an adventurous woman, fascinated by various monastic figures, especially by Rasputin, whom Glicherie is said to have resembled.
The forth picture depicts a caricature of Glicherie holding a bottle of alcohol, pointing to the Old Calendarists’ alleged immoral behaviour. Spiru goes on to describe how the Old Calendarist priests received gifts from naïve believers whilst spending their time drinking alcohol and luring young women.
The brochure, which appeared in 1936, was meant to combat the Old Calendarist ideas and was part of a narrative that was encouraged and propagated by the Orthodox Church.

These images, along with the brochure, can be found in the file CNSAS, D 013408, vol. 1. Apart from this brochure, it contains police reports, lists of names and newspaper articles that refer to the so-called Stilist rebellions from 1935- 1936.

For further readings see:
”Isprăvile lui Glicherie episcopul stiliștilor” in Universul, No. 257, September 17, 1936.

For related entries see:
Aceste patru imagini fac parte dintr-o broșură scrisă în anul 1936 de către Grigore Spiru, un cunoscut jurnalist al perioadei interbelice din România. Broșura, ale cărei personaje principale sunt Glicherie Tănase și presupusa sa amantă, Maria Gârleanu, era menită să combată ideile vechi calendariste și să îi prezinte pe „stiliști” ( referindu-se la „vechiul stil”) într-o manieră negativă.
Prima fotografie reprezintă coperta broșurii, intitulată „Rasputinul Moldovei. Glicherie, diavolul sfânt și episcopul stilist,” precum și o caricatură a lui Glicherie. Comparația cu faimosul Rasputin nu era o coincidență, ci se referea la capacitatea lui Glicherie de a atrage mulțimi de țărani, printre care erau și multe femei. Textul îl numește și „călugărul negru,” făcând referire la activitățile care se presupune că aveau loc în diversele biserici vechi calendariste, precum orgii, miracole false, precum și folosirea sângelui pentru Euharistie.
Cea de a doua imagine se găsește în interiorul broșurii si reprezintă o caricatură a lui Glicherie, urmată de titlul „Copilăria și...viața de călugăr a lui Glicherie”. Caricatura în sine, precum și termenul de episcop scris între ghilimele, sunt menite să sublinieze presupusul caracter fals al statutului de episcop al lui Glicherie în cadrul comunității vechi calendariste. Textul continuă cu descrierea copilăriei lui Glicherie într-o manieră foarte diferită față de modul în care aceasta este descrisă de Biserica Ortodoxă de Stil Vechi, portretizându-l drept un șarlatan încă de la o vârstă fragedă, motivat în alegerea vieții de călugăr de obiective financiare.
Cea de a treia fotografie se găsește tot în interiorul broșurii și prezintă o caricatură a Mariei Gârleanu. Aceasta era adesea descrisă drept amanta lui Glicherie Tănase, precum și complicele lui, mai ales în încercarea lui Glicherie de a înscena numeroase miracole pentru a-i impresiona pe țărani. În broșură, Spiru o descrie pe Maria Gârleanu drept o femeie aventuroasă, fascinată de figurile monahale, mai ales de Rasputin, cu care Glicherie era asemănat.
Cea de a patra fotografie prezintă o caricatură a lui Glicherie, ținând în mână o sticlă de alcool, în încercarea de a sublinia caracterul imoral al vechilor calendariști. Spiru susține că preoții vechi calendariști primeau daruri de la credincioșii naivi, petrecându-și timpul cu consumul de alcool și atragerea tinerelor femei în comunitate.
Broșura, care a apărut în anul 1936, era menită să combată ideile vechi calendariste și făcea parte dintr-un discurs ce era încurajat și propagat de Biserica Ortodoxă.

Aceste imagini, alături de broșură, se găsesc în CNSAS, D 013408, vol. 1. Pe lângă această broșură, dosarul mai conține rapoarte ale poliției, liste de nume și articole din ziare ce se referă la așa zisele „rebeliuni stiliste” din anii 1935-1936.

Pentru informații suplimentare vezi:
”Isprăvile lui Glicherie episcopul stiliștilor” in Universul, No. 257, September 17, 1936.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Nationalism--Romania--History
Surveillance
Romania. Siguranța
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Totalitarianism
Material culture--Religious aspects
Religious groups
Rebellions

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
CNSAS, D 013408, Vol.1

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1936

Rights

Copyright for these images belongs to CNSAS
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Format

Image/ jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

CNSAS, D 013408, Vol.1

Coverage

20th Century, Romania

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Brochure combating Old Calendarist ideas Romania"

Date Created

2018