Confiscated Tudorist songbook Bucharest

Item

Title

Confiscated Tudorist songbook Bucharest
Carte de cântări confiscată a comunității tudoriste București

Description

This songbook is located in a police file from 1938 and it appears to have been confiscated from two Tudorist believers, both of whom were women, who were distributing brochures, calendars and other religious literature to various people on the street.
The images uploaded are the front cover and the contents page of a 30 pages long book. The first image depicts the cover of the book which has the name “Tudor Popescu”, the founder of the religious group and its title, Christian Songs (Cântări creștinești). The number “47” refers to the total number of songs that are contained in the songbook. The printing press and its location are mentioned at the bottom of the page. The second image depicts the content of the book, i.e. the list of the songs which are included in the book, in alphabetical order. These songs were collected, translated and some of them composed by Dumitru Cornilescu in circa 1921. He was a former Orthodox priest, biblical scholar and translator and religious reformer. He was a close friend of Tudor Popescu.
This was the first songbook produced by the Tudorist community and remained the standard song collection for some years until. According to the biography of Dumitru Cornilescu, these songs were first learnt by heart by the members of the community and only later was he able to collect them together and to publish the songbook.
The Tudorists appeared in the 1920s’ and formed as a religious group around the figure of Tudor/Teodor Popescu, a former Orthodox priest. The initial name of the community was the Scriptural Christians but they were soon known as the Tudorists, after the name of their founder. For a very long time the group was outlawed, but in 1939, in order to gain officail ecognition, they were compelled to unify with the Brethren (this was the common term used for creștini după evanghelie/ Evangelical Christians) as it was believed that they shared doctrinal similarities. However, they continued to have a distinct identity inside this larger group and are nowadays known as a second branch of the Brethren. The Tudorists rejected icons and important aspects of Orthodox tradition and for this reason they were seen as a threat for both the Orthodox Church and the state.
As part of the Hidden Galleries research project, this songbook was later shown to a member of the community who explained its value to the community as this songbook is extremely rare.

This songbook can be found in the file CNSAS, I 259046. The file is one of the informative files on Tudor Popescu compiled by the Securitate from Siguranța files. It contains more brochures that were confiscated by the police, some personal letters of Tudor Popescu, as well as declarations and arrest warrants of Tudorist members that were caught by the police distributing religious literature.

For further references see:
Alexandru Măianu, ”Viața și lucrarea lui Dumitru Cornilescu”, București, 1995.

For related entries see:
Această carte de cântări este localizată într-un dosar al poliției din anul 1938 și pare să fi fost confiscată de la două credincioase tudoriste, care distribuiau broșuri, calendare și literatură religioasă pe o stradă din București.
Imaginile prezintă prima coperta și cuprinsul unei cărți de 30 de pagini. Prima imagine prezintă coperta cărții pe care este scris numele lui „Tudor Popescu”, fondatorul acestei comunități religioase, precum și titlul cărții, „Cântări creștinești.” Numărul „47” se referă la numărul de cântări pe care le conține cartea. Tipografia și locația acesteia sunt menționate în partea de jos a paginii. Cea de a doua imagine prezintă cuprinsul cărții, anume lista cântărilor incluse în carte, în ordin alfabetică. Aceste cântări au fost culese, traduse și unele dintre ele chiar compuse de Dumitru Cornilescu în anul 1921. Acesta a fost un preot ortodox, traducător și cercetător al Bibliei, precum și un reformator, fiind un apropiat al lui Tudor Popescu.
Aceasta a fost prima carte de cântări produsă de comunitatea tudoristă și a rămas o colecție de referință pentru mulți ani de atunci înainte. Conform biografiei lui Dumitru Cornilescu, aceste cântece au fost, mai întâi, învățate pe de rost de către membrii comunității și doar câțiva ani mai târziu au fost colectate și publicate de către Cornilescu sub forma unei cărți.
Tudoriștii au apărut în anii 1920 și s-au format ca o comunitate religioasă în jurul lui Tudor/Teodor Popescu, un fost preot ortodox. Numele inițial al comunității a fost acela de Creștini după Scriptură, dar au ajuns să fie cunoscuți sub numele de tudoriști, după numele lui Tudor Popescu. Comunitatea a funcționat în afara legii pentru o perioadă de timp, dar în 1939 a fost constrânsă să se alăture creștinilor după Evanghelie pentru a obține recunoaștere oficială, pe motiv că existau asemănări doctrinare între cele două comunități. Aceștia au continuat să aibă o identitate distinctă în cadrul comunității lărgite, și sunt uneori numiți creștini după Evanghelie de ramura a doua. Tudoriștii resping icoanele și elementele tradiției ortodoxe, motiv pentru care au fost percepuți ca o amenințare de către Biserica Ortodoxă, nu doar de către stat.
Această carte de cântări a fost arătată unui credincios tudorist, în timpul unei cercetări etnografice, și acesta a explicat valoarea cărții, precum și raritatea acesteia în cadrul comunității actuale.

Cartea de cântări se găsește în CNSAS, I 259046. Dosarul este un dosar informativ al lui Tudor Popescu ce a fost preluat de către Securitate de la Siguranța. Dosarul mai conține broșuri ce au fost confiscate de poliție, scrisori personale ale lui Tudor Popescu, precum și declarații și mandate de arestare ale membrilor tudoriști ce au fost arestați de către poliție pentru că distribuiau literatură religioasă.

Pentru informații suplimentare vezi:
Alexandru Măianu, ”Viața și lucrarea lui Dumitru Cornilescu”, București, 1995.

Pentru descrieri similare vezi:

Subject

Religion and State--Europe
Religion -- History -- 20th century
Religion and Politics-- Europe
Secret police (secret service)
Romania. Siguranța
Material culture--Religious aspects
Confiscations
Evidence, criminal
Communism--Europe, Eastern
Communism--Romania
Religious groups
Communism and religion
Communism and Christianity
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Communism--History--20th century
Spies
Surveillance
Totalitarianism

Creator

Iuliana Cindrea

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
CNSAS, I 259046

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1938

Rights

Copyright for these images belongs to CNSAS
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Format

Image/jpg
Photo

Language

RO

Type

Image

Identifier

CNSAS, I 259046

Coverage

20th Century, inter-war, Romania

Bibliographic Citation

Iuliana Cindrea, "Confiscated Tudorist songbook Bucharest"

Date Created

2018

Extent

Various